ZRi

Sportzaal De Wiardt Groningen– Groningen

  • Spelhal de Wijert - Groningen/De-Unie-Architecten-Spelhal-De-Wijert- - 3.jpeg
  • Spelhal de Wijert - Groningen/IMG-20200923-WA0005.jpg
  • Spelhal de Wijert - Groningen/De-Unie-Architecten-SPOR - 10.jpeg
  • Spelhal de Wijert - Groningen/Spelhal de Wijert - Groningen.jpg

Projectsoort

Projectgrootte

circa 1.025 m2 bvo

Periode

2018 - 2020

Medewerkers

De sporthal, in de stadswijk De Wijert in Groningen, was aan vervanging toe. ZRi heeft de Gemeente Groningen geadviseerd welke aanbestedingsstrategie te hanteren voor de aanbesteding van de sloop van de Spelhal De Wijert en nieuwbouw van de Sportzaal De Wiardt. De sportzaal is onderdeel van de Multifunctionele Accommodatie De Wiardt, die de gemeente Groningen realiseert voor de wijk. Deze sportaccommodatie zal bestaan uit 2 gymzalen die als één grote zaal kunnen worden gebruikt, met 2 bergingen, douche- en kleedruimten, docentenruimte en technische ruimten. Het heeft één herkenbare entree en een bezoekersruimte met zicht op de gymzalen. De Wiardt biedt ook onderdak aan een wijkbibliotheek van Forum Groningen, Basisschool De Tamarisk en een-kinderdagverblijf van Kids First

De nieuwbouw is als Design & Build opdracht in de markt gezet. Dit betekent dat zowel het ontwerp als de realisatie van de nieuwbouw, inclusief het bouw- en woonrijp maken van het terrein, waaronder de sloop van de huidige opstallen, aan één opdrachtnemer wordt gegund. ZRI heeft in samenspraak met de Gemeente Groningen en Sport050 in het Programma van Eisen de functionele specificaties bepaald in combinatie met een schetsontwerp.

De sportzaal is gebouwd door Brands Bouw , die  vanaf het moment van gunning de verantwoordelijkheid voor het ontwerp tot en met de realisatie van de nieuwbouw heeft gedragen. Het ontwerp voor de sporthal is een samenwerking van Van Manen en Zwart Architecten uit Drachten en De Unie Architecten te Groningen. De constructeur is Goudstikker-de Vries.

ZRi heeft het Programma van Eisen opgesteld. Hierin is het kwaliteitsniveau van ruimtelijk, functionele, bouwfysische, bouwtechnische en installatietechnische aspecten van het gebouw vastgelegd. Vervolgens hebben wij de aanbesteding begeleid

Beeldmateriaal: De Unie Architecten 

 

GERELATEERDE PROJECTEN

Legenda

Zoeken