ZRi
Aanbesteden & Contracteren

Ontwikkelcompetitie

KatjaEffting_noahh_rock_020.jpg

Een ontwikkelcompetitie is een speciaal soort aanbestedingsprocedure. Vaak gaat het om de verkoop van te ontwikkelen grond. Een dergelijke transactie is in beginsel niet gebonden aan aanbestedingsregelgeving. Wel is het van belang om rekening te houden met de wet- en regelgeving op het gebied van staatsteun. Een ontwikkelcompetitie is een manier om daaraan te voldoen. Daarnaast, en misschien nog wel belangrijker, wordt de markt met een ontwikkelcompetitie uitgedaagd tot het leveren van meerwaarde. Die meerwaarde kan financieel zijn, in de vorm van bijvoorbeeld een grondbod, maar ook inhoudelijk, door bijvoorbeeld een (deels) maatschappelijk programma of de invulling van de stedenbouw en architectuur. Daarbij geldt eigenlijk hetzelfde als bij de aanbestedingsbegeleiding, de maximale meerwaarde wordt gecreëerd met minimaal belastende en maximaal onderscheidende eisen en criteria.

Wij zetten samen met u als opdrachtgever een ontwikkelcompetitie uit. We stellen samen de leidraad op waarin alle details van de ontwikkelcompetitie staan beschreven. Uiteraard kunnen wij dit traject voor u begeleiden.

Terug naar Aanbesteden & Contracteren >

PROJECTEN

Zoeken