ZRi

Vijf scholen in één gebouw voor kansrijke toekomst – SO Drachten

  • Samen Kansrijk Drachten/DP6_samen_kansrijk_02_hoofdentree voor site.jpg

Opdrachtgever

RENN4

Architect

DP6 Architectuurstudio

Diensten

Bouwfysica-Bouwtechniek
Akoestiek, Bouwfysica, Brandveiligheid, Duurzaamheid

Gebouwfunctie

Projectsoort

Projectgrootte

circa 10.000 m2 bvo

Periode

2021 - heden

Medewerkers

Onder het motto ‘samen werken aan een kansrijke toekomst’ betrekken vijf scholen voor speciaal (basis-)onderwijs in 2025 één nieuw schoolgebouw aan de Noorderhogeweg in Drachten. SBO It Heechhôf, SBO Sjalom, Kleurryk, SO de Saffier en Kentalis de Skelp bundelen hun krachten. Op die manier willen zij ieder kind tussen vier en veertien jaar in de regio die niet binnen het reguliere onderwijs kan worden opgevangen, een passende plek geven.

Het ontwerp van DP6 Architectuurstudio uit Delft voorziet  - ondanks een complex van meer dan 10.000 m2 - in een kleinschalig, huiselijk gebouw waar alle leerlingen geborgenheid kunnen vinden. Buiten is er veel ruimte voor veilige pleinen die spelen, ontdekken en ontmoeten aanmoedigen. Naast het hoofdgebouw worden een ‘kapschuur’ voor praktijkonderwijs voor de oudste leerlingen, een therapiebad en een sporthal gebouwd.

Schoolbestuur RENN4 is opdrachtgever namens alle scholen. BAM Bouw en Techniek heeft de winnende inschrijving gedaan en gaat het hele project met een waarde van €35 miljoen, zowel bouwkundig als installatietechnisch, realiseren. Van Rossum adviseert over de constructie.

ZRi is bij het project betrokken voor advies over bouwfysica, akoestiek en brandveiligheid. Speciale aandacht is door ons besteed aan het realiseren van een brandveilige leeromgeving. Een deel van de leerlingen is namelijk minder zelfredzaam. Daardoor worden bijzondere eisen gesteld aan alarmering en vluchtwegen. Ook worden passende eisen gesteld aan de akoestiek van lokalen, leerpleinen en aula, zodanig dat leerlingen met een gehoorbeperking goed kunnen functioneren.

Afbeelding: DP6 Architectuurstudio

GERELATEERDE PROJECTEN

Legenda

Zoeken