ZRi

Science campus - Universiteit Leiden

Projectsoort

Projectgrootte

circa 100.000 m2 bvo

Periode

2019 - 2021

Medewerkers

In de komende jaren wordt de bestaande Science Campus – de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen (FWN) verder uitgebreid tot een duurzame, toekomstbestendige en moderne werkomgeving voor studenten en medewerkers. Het totale project bestaat uit drie (bouw)fasen; fase 1, fase 2A en fase 2B.

Voor fase 2A (ca. 30.000 m2 bvo) heeft ZRi de aanbestedingsprocedure (Europese mededingingsprocedure met onderhandeling) met aansluitende verificatiefase van de integrale uitvoeringsopdracht begeleid. Deze procedure heeft ertoe geleid dat de Universiteit Leiden succesvol een aannemer heeft gecontracteerd. Tijdens de verrificatiefase heeft Heijmans aan de hand van scrummsessies de bestekstukken geverifieerd en vervolgens verklaard dat de bestekstukken maakbaar zijn en geen fouten, omissies en tegenstrijdigheden meer bevatten.

Naast de aanbesteding van de integrale uitvoeringsopdracht heeft ZRi ook de aanbesteding van de laboratoriuminrichting (Europese niet-openbaar) aanbesteed. S+B Rotterdam, die de aanbesteding heeft gewonnen, heeft vervolgens meegelopen tijdens de verificatiefase. Tijdens deze fase zijn onder andere de demarcaties (aansluitingen etc.) met Heijmans geverifieerd.

Na de bouwvak 2021 zal de bouw starten. De oplevering staat gepland in eind 2023. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mark Thijs.

GERELATEERDE PROJECTEN

Legenda

Zoeken