ZRi
Bouwmanagement

Haalbaarheidsstudie

Brede School Nassaupark - Lisse 2.jpg

Wij voeren een haalbaarheidsstudie concreet en slagvaardig uit. Het heeft tenslotte als doel om u als opdrachtgever informatie te geven, waarmee u kunt komen tot de juiste besluitvorming.

Om te bepalen of een project dan wel een variant hierop haalbaar is of niet, worden daarom tenminste de volgende aspecten in kaart gebracht: de techniek, de functionaliteit en de financiële haalbaarheid. De maatschappelijke acceptatie en de planologische haalbaarheid kunnen hierin eveneens mee worden genomen. Bovengenoemde aspecten zijn niet alleen relevant in relatie tot de eenmalige realisatie, maar hebben ook direct invloed op de exploitatie. Zo worden de realisatiekosten in een veelvoud uitgegeven in de exploitatiefase. Dat gegeven nemen wij integraal mee in onze haalbaarheidsstudies en advies.

Een gebouw wordt tenslotte gerealiseerd om niet alleen bij oplevering, maar ook in de toekomst zo goed mogelijk invulling te geven aan uw huisvestingsbehoefte, binnen de daarvoor beschikbare middelen.

Terug naar Bouwmanagement >

PROJECTEN

Zoeken