Bij de renovatie van twee kantoor-gebouwen van de gemeente Leidschendam-Voorburg heeft ZRi geadviseerd over bouwfysica, akoestiek en duurzaamheid. Daarbij vervult ZRi bij dit project de rol van BREEAM-expert. Begin 2017 is de bouw van het kantoor van de Goede Doelen Loterijen in Amsterdam begonnen. De ambitie is om het meest duurzame gerenoveerde gebouw van Nederland te realiseren. ZRi is betrokken als adviseur bouwfysica, akoestiek en brandveiligheid. Het European Patent Office (EPO) krijgt een nieuw hoofdkantoor in Rijswijk. In dit project is ZRi (binnen het Contract Management Team onder leiding van Twynstra Gudde) verantwoordelijk voor bouwfysica, akoestiek en brandveiligheid. De Rijksuniversiteit Groningen werkt aan het Feringa Building (de nieuwbouw van de Faculteit Wiskunde en Natuurweten-schappen). In het gebouw worden o.a. onderwijs- en kantoorruimten gerealiseerd. ZRi begeleidt de aanbestedingen binnen dit project. Voor vijf scholen in Vlaanderen heeft ZRi de bouwfysica, akoestiek, duurzaamheid en het installatieadvies verzorgd. De kOsh-campus is de eerste school in Vlaanderen met een installatie voor warmte- en koudeopslag in de bodem (WKO). Het Haagse Spuikwartier is volop in ontwikkeling. ZRi heeft de gemeente geadviseerd bij de sloop van de bestaande bebouwing en bij de aanbesteding van de opdracht voor ontwerp, bouw en onder-houd. Daarnaast is ZRi betrokken bij het projectmanagement. De gemeente Den Haag heeft er een bijzonder topsportcomplex bij. Voor de Sportcampus Zuiderpark heeft ZRi zowel de projectmanagementopdracht aanbesteed als geadviseerd over bouwfysica, akoestiek en brandveiligheid. De Galvanischool in Den Haag moet door de toename van het aantal leerlingen worden uitgebreid. Uitgangspunt is het behoud van de karakteristieke sfeer van het gebouw. ZRi verzorgt hierin de bouwfysica en het installatieadvies (i.s.m. Klictet).
 

ZRi is een bouwadviesbureau met kantoren in Den Haag en Eindhoven. Onze adviezen hebben betrekking op zowel het bouwproces als de bouwtechniek. Zo komt het voor dat we in een project zowel projectmanagement als advies over duurzaamheid en energie leveren. Door dit diverse adviesaanbod zijn we tijdens iedere projectfase van nut voor opdrachtgevers in Nederland en België.

In 2016 vierden wij het 25-jarige bestaan van ZRi, onder meer door met speciale jubileumpagina's terug te blikken op projecten van toen tot nu.

Actueel

Oplevering Kind en Jeugd Centrum en Multifunctionele Sportaccommodatie te Heemskerk Heliomare 1.jpg Op vrijdag 14 juli is het Kind en Jeugd Centrum (KJC) van... >
Campus kOsh: de eigenheid van een Vlaams schoolgebouw kOsh tumbnail.png De eerstegraadscampus van kOsh in Herentals is begin dit jaar in... >
Omgevingsvergunning verleend aan Galvanischool Den Haag Galvani tumbnail.png Voor de renovatie en nieuwbouw van de Galvanischool is door de... >
Kantoor European Patent Office (EPO) bereikt hoogste punt European Patent Office tumbnail.png Vorige week bereikte de nieuwbouw van het European Patent Office... >
Slim aanbesteden en contracteren voor Smart City The Hague Pier.Scheveningen.jpg ZRi ondersteunt de gemeente Den Haag bij het opzetten en... >
Nieuwbouw Amsterdam International Community School (AICS) Mozaïek AICS.png Wij zijn trots op onze nieuwe opdracht m.b.t. tot de nieuwbouw... >

Aanbestedingen

ZRi verzorgt doorlopend aanbestedingen voor bijvoorbeeld gemeenten, onderwijs- en zorginstellingen. Log in op deze pagina om onze actuele aanbestedingen in te zien.