ZRi

Koninklijke Kentalis Nieuw Beekvliet - Sint Michielsgestel

  • Nieuw Beekvliet - Sint Michielsgestel/Nieuw Beekvliet - Sint Michielsgestel4.jpg
  • Nieuw Beekvliet - Sint Michielsgestel/Nieuw Beekvliet - Sint Michielsgestel1.jpg
  • Nieuw Beekvliet - Sint Michielsgestel/Nieuw Beekvliet - Sint Michielsgestel3.jpg

Projectsoort

Projectgrootte

circa 3.979 m2 bvo

Aantal

40 appartementen

Periode

2017 - 2018

Medewerkers

Onlangs heeft in Sint Michielsgestel de oplevering plaatsgevonden van Nieuw Beekvliet, Nieuw Beekvliet is een woonlocatie voor 40 volwassenen met een auditieve en/of visuele beperking, soms in combinatie met andere beperkingen. Voorheen was Nieuw Beekvliet een woonzorgcentrum voor ouderen. St. Joseph heeft het pand aangekocht en verhuurt het na renovatie aan zorgorganisatie Kentalis.

Naast 40 appartementen, is er een grote centrale ontmoetingsruimte voor alle cliënten gecreëerd en kleinere huiskamer waar men elkaar in kleine kring kan ontmoeten en waar men samen kan koken en eten. Het doel is een toekomstbestendig gebouw te maken, met fijne moderne woonplekken in een beschermde omgeving.

Begin 2017 heeft ZRi namens Kentalis het technisch Programma van Eisen opgesteld passend bij de specifieke doelstellingen die horen bij de toekomstige bewoners. Gedurende de renovatie en bij oplevering hebben we getoetst of aan het Programma van Eisen is voldaan (met name ten aanzien van bouwfysica, akoestiek en brandveiligheid). Tevens hebben we de vergunning brandveilig gebruik verzorgd.

De rol van ZRi was om ervoor zorg te dragen dat er een gebouw werd gerealiseerd dat goed aansloot op de specifieke behoefte van de gebruiker; bijvoorbeeld door randvoorwaarden voor een goed akoestisch comfort te formuleren, zodat bewoners hun resterende gehoor goed kunnen benutten. Vanwege de auditieve dan wel visuele beperking van de gebruikers is er ook een specifieke brandmeldings- en ontruimingsinstallatie aangebracht die geschikt is om personen met een zintuiglijke beperking in geval van calamiteit te alarmeren (behalve geluid wordt er bij een alarm gebruik gemaakt van lichtsignalering en trillingen). Ook is de verlichting en domotica in het gebouw zo ontworpen dat het personen met een zintuiglijke beperking in hun functioneren ondersteunt.  

GERELATEERDE PROJECTEN

Legenda

Zoeken