ZRi

Basisschool De Lisbloem - Lisse

  • basisschool de Lisbloem/Basisschool De Lisbloem schoolgids.png
  • basisschool de Lisbloem/IMG_6953.JPG

Projectsoort

Projectgrootte

circa 1.400 m2 bvo

Aantal

1

Periode

2022 - 2025

Medewerkers

De Lisbloem krijgt een nieuw schoolgebouw

Lisse – De gemeente Lisse en de stichting Sophia Scholen hebben besloten dat de huidige huisvesting van basisschool De Lisbloem niet meer voldoet. Daarom krijgt Basisschool De Lisbloem een nieuw schoolgebouw. De nieuwbouw omvat 8 lokalen voor De Lisbloem. Zorggroep Auris zal voorlopig ook 2 lokalen gaan gebruiken. Unikidz zal op de nieuwe locatie kinderdagopvang en de buitenschoolse opvang verzorgen.

Een duurzaam schoolgebouw
De school zal uiteraard aan hedendaagse eisen voldoen ten aanzien van duurzaamheid, energiezuinigheid en circulariteit.

ZRi als projectmanager
De wens van Sophia Scholen is om geheel ontzorgd te worden voor de bouw, waarbij de daadwerkelijke besluitvorming ligt bij de Sophia scholen en de gemeente. Daarom hebben ze een aanbestedingsprocedure gestart. ZRi is verheugd om het projectmanagement op zich te mogen nemen als winnaar van de aanbestedingsprocedure.

Communicatie met betrokkenen is belangrijk
In de zomervakantie is gestart met allerhande voorbereidende werkzaamheden. Nu de schoolvakanties voorbij zijn wordt er hard gewerkt aan het programma van eisen en aan het voorbereiden van de aanbestedingen voor de ontwerpers. Extra aandacht zal worden gegeven aan de zorgvuldige communicatie met de school en de KDV, met de ouders en met omwonenden.

Planning bouw De Lisbloem
Conform planning zullen de ontwerpwerkzaamheden plaatsvinden vanaf 2023, zal de bouw starten in 2024 en is de beoogde oplevering in de zomer van 2025. Maar, voordat het zover is zal er nog veel werk verzet moeten worden.

GERELATEERDE PROJECTEN

Legenda

Zoeken