ZRi

Bio-energiecentrale Meerhoven en stadsverwarming - Eindhoven

  • Bio-energiecentrale Meerhoven en stadsverwarming/Bio-centrale Meerhoven.jpg
  • Bio-energiecentrale Meerhoven en stadsverwarming/Bio-centrale Meerhoven 2.jpg
  • Bio-energiecentrale Meerhoven en stadsverwarming/Bio-centrale Meerhoven 3.JPG

De gemeente Eindhoven had de ambitie om de nieuwbouwwijk Meerhoven, bestaande uit in totaal 4.500 woningen en ca. 3.000 m2 aan winkelruimte, te voorzien van duurzame warmte. Dit is gelukt door de realisatie van een bio-energiecentrale die zowel warmte als elektriciteit opwekt met behulp van houtsnippers. Deze houtsnippers worden gewonnen in de directe omgeving van de gemeente Eindhoven.

ZRi heeft voor dit project samen met de gemeente Eindhoven de haalbaarheidsstudie uitgevoerd, subsidiegelden aangevraagd en ontvangen, alsmede het gehele Design, Build and Maintain-traject begeleid, tot en met de exploitatie- en beheerfase.

Behalve de bio-energiecentrale, had de advisering van ZRi eveneens betrekking op het aanbesteden en het begeleiden van de aanleg van het bijbehorende warmtedistributienetwerk. Dit distributienetwerk moest stapsgewijs worden uitgebreid, waarbij in de planning proactief rekening gehouden moest worden met de stagnatie en opleving rondom de woningbouwplannen.

 

GERELATEERDE PROJECTEN

Legenda

Zoeken