ZRi
Bouwfysica & Bouwtechniek

Bouwfysica

Vitalis - Brunswijck - Eindhoven 1.jpg

Bouwfysica gaat over warmte, lucht, vocht, licht en geluid in en om gebouwen. In een gebouw waarin deze bouwfysische aspecten goed geregeld zijn voelen de gebruikers zich prettig, comfortabel en gezond. Te denken valt hierbij aan de volgende aspecten:

  • de juiste temperatuur, zowel in de zomer als in de winter (thermisch comfort)
  • voldoende frisse lucht (luchtkwaliteit)
  • een goede luchtvochtigheid, zodat het niet te droog of vochtig is (hygrisch comfort)
  • voldoende daglicht (visueel comfort)
  • een optimale akoestiek (akoestisch comfort)
Wij adviseren over bouwfysica bij de nieuwbouw en renovatie van diverse gebouwen, zoals ziekenhuizen, scholen, musea, kantoren en woningen. In de initiatieffase adviseren wij u als opdrachtgever over het formuleren van bouwfysische eisen. Deze eisen leggen wij vast in een Programma van Eisen waardoor ze concreet en toetsbaar zijn. In de ontwerpfase zorgen wij ervoor dat die eisen op een goede manier in het ontwerp worden verwerkt. Daarnaast bepalen wij in overleg de benodigde bouwkundige en installatietechnische voorzieningen. Ten slotte leggen wij al onze adviezen vast in de contractdocumenten, zodat de aannemers weten met welke bouwfysische aspecten zij rekening moeten houden.

Voor ons advies gebruiken wij diverse rekenmodellen en simulaties zoals daglichtsimulaties, bezonningssimulaties, CFD-berekeningen en ontruimingssimulaties. In de uitvoeringsfase, bij de oplevering en tijdens het gebruik controleren wij bouwfysische onderdelen door metingen van temperatuur, luchtvochtigheid, CO2-niveaus, verlichtingssterkte, ventilatiedebieten, thermografische opnamen en geluid. Op die manier borgen wij dat het gebouw ook daadwerkelijk doet wat het moet doen.

Terug naar Bouwfysica & Bouwtechniek >

PROJECTEN

Zoeken