ZRi

Aanbestedingen geen hindernis, maar hulpmiddel

29 mei 2013

29 mei 2013

In dit artikel in de Cobouw van 24 mei jl. wordt gesteld dat aanbestedingen niet alleen juridisch, maar ook economisch gezien goed in elkaar moeten zitten. Daarnaast hoopt de auteur van het artikel dat “aanbesteden weer een middel wordt, en geen doel op zich.” ZRi is het hier volledig mee eens. Aanbesteden als middel en niet als doel is zelfs sterk verankerd in de visie van ZRi op aanbesteden en contracteren.

ZRi ziet een aanbesteding als een middel om vraag en aanbod op een zo goed mogelijke manier met elkaar te matchen. Volgens ZRi moet en kan een aanbesteding voor zowel de opdrachtgever als voor de potentiële opdrachtnemer een effectief middel zijn. Juist op dat punt kan echter ook een spanning bestaan tussen recht- en doelmatigheid. Te vaak verzandt een aanbesteding in een doolhof van formaliteiten. Dé reden waarom ZRi altijd streeft naar aanbestedingen die minimaal belastend en tegelijkertijd maximaal onderscheidend zijn. Op die manier kunnen vraag en aanbod worden gematcht zonder dat dit voor partijen tot onnodige en/of onredelijke inspanningen leidt.

Aanbestedingen zijn een wettelijk middel met als doel om overheidsopdrachten open te stellen voor alle bedrijven gevestigd in de Europese Unie. Wie dat vergeet, gaat aanbestedingen al snel zien als een noodzakelijke fase die nu eenmaal moet worden doorlopen omdat de wet dat verplicht. Met die blik lijkt het inderdaad alsof het voldoen aan de aanbestedingsregels het enige is dat telt. Hierbij wordt vaak gedacht dat een (Europese) aanbesteding een strak keurslijf is waarin bijna niets is toegestaan. Niets is minder waar. Binnen de kaders van de Aanbestedingswet 2012 is een groot aantal mogelijkheden om een aanbesteding zodanig in te richten dat zo goed mogelijk wordt beantwoord aan het doel van de aanbesteding. Wat is dan een aanbesteding die niet alleen juridisch, maar ook economisch gezien goed in elkaar zit? Dat is een aanbesteding waarin het doel voorop staat, binnen de wettelijke kaders.

Essentieel voor het bereiken van het uiteindelijke doel, bijvoorbeeld een goede nieuwe school, is ook een zorgvuldig bepaalde opdracht. Het is van belang dat daarover goed wordt nagedacht en dat daarover weloverwogen keuzes worden gemaakt – iets dat nu lang niet altijd gebeurt, zo blijkt uit een artikel in de Cobouw van 06 april. Slechts weinig opdrachtgevers blijken goed na te denken over de te hanteren aanbestedings- en bouworganisatiestrategie, terwijl juist een weloverwogen en projectspecifieke keuze daarover een sleutel tot succes is. Om die keuze te maken heeft ZRi een keuzemethodiek ontwikkeld. De keuze voor een bepaalde strategie moet zijn gebaseerd op projectspecifieke aspecten, niet enkel op succes en ervaring met die strategie in andere, niet gerelateerde projecten.

Kortom, goede aanbestedingen voldoen, zo vinden wij, niet alleen aan de regels, maar komen vooral ook tegemoet aan de belangen van zowel de opdrachtgever als de markt. Een goede aanbesteding is doelmatig zonder onrechtmatig te zijn. Daarnaast is een goed afgewogen invulling van de aan te besteden opdracht van belang. Zonder dat leidt een succesvolle aanbesteding nog niet naar een succesvol project.

Terug naar het nieuwsoverzicht >

PROJECTEN

Zoeken