ZRi

Aanbestedingstrends ontwerpopdrachten 2012

8 februari 2013

8 februari 2013

Het Steunpunt Architectuuropdrachten en Ontwerpwedstrijden heeft in een publicatie de aanbestedingstrends van 2012 voor ontwerpopdrachten uiteengezet, onderbouwd met concrete cijfers. 

Bouworganisatiestrategieën

ZRi is bij diverse ontwerpopdrachten betrokken als aanbestedings- en bouwprocesadviseur. (Zie bijvoorbeeld ons werk voor Brede School Snijdelwijk of het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie.) We herkennen de bevindingen van het Steunpunt. Zo blijkt de traditionele bouworganisatiestrategie nog altijd dominant: bijna de helft van de opdrachten wordt op traditionele wijze op de markt gezet. De traditionele methode dient echter niet blindelings te worden toegepast. Het is beter om per project te bepalen welke strategie er het best bij past, wat weer afhankelijk is van allerlei factoren.

Dit vraagt om nauwkeurige afstemming tussen opdrachtgever, ontwerpers, adviseurs en uitvoerende partijen. We zien dat in de markt nog te weinig gebeuren, terwijl het essentieel is dat alle betrokken partijen de gekozen strategie onderschrijven: zonder draagvlak mislukt een procedure. Het is mogelijk dat het stopzetten of mislukken van bijna de helft van de DBFMO-opdrachten (deels) hieraan te wijten is.

Ontwikkeling van aantal en type aanbestedingsprocedures

Volgens het Steunpunt is het aantal aanbestede ontwerpopdrachten fors gegroeid. Dat is positief, gezien de economische omstandigheden. Tegelijkertijd blijkt ook het percentage aanbestedingen zonder voorselectie te zijn gestegen. Dergelijke procedures leggen over het algemeen een onevenredig grote druk op de geïnteresseerde marktpartijen. Ons doel is altijd maximaal onderscheid met minimale belasting. Daarom zijn we over het algemeen voorstander van de niet-openbare procedure: een aanbesteding met voorselectie.

Meer informatie

Wilt u meer weten over onze visie op bouworganisatiestrategieën en aanbesteden? Neem dan contact op met Arnold Groeneveld. Ook kunt u bij hem onze publicatie "Visie op bouworganisatie en aanbesteden" daarnaast hebben we een korte factsheet beschikbaar. 

Terug naar het nieuwsoverzicht >

PROJECTEN

Zoeken