ZRi

Afstudeeronderzoek Annebel Formsma

12 januari 2017

  • Afbeelding artikel Annebel Formsma.jpg

De foto dient ter illustratie (bron: ZRi)

12 januari 2017

Sinds kort werkt Annebel Formsma bij ZRi. Annebel is voor de zomer afgestudeerd aan de Haagse Hogeschool (Bouwkunde) en gaat bij ons aan de slag als adviseur bouwfysica, akoestiek en brandveiligheid. In dit artikel licht Annebel het onderwerp van haar afstuderen kort toe. 

Tijdens mijn afstuderen heb ik bij ZRi onderzoek gedaan naar de relatie tussen een programma van eisen (PvE) en het gerealiseerde comfort in een gebouw. De vraag waar ik mij tijdens mijn afstuderen mee bezig heb gehouden is: ‘Kan een PvE een comfortabel binnenklimaat in het gebouw garanderen?' 

Tijdens mijn onderzoek heb ik mij geconcentreerd op het thermisch comfort, luchtkwaliteit, visueel comfort en akoestisch comfort. Deze aspecten worden beïnvloed door de omgeving waarin het gebouw staat, de bouwkundige kwaliteit, de installaties, de mogelijkheden tot het aanpassen van het comfort en de activiteiten van gebruikers. Mijn conclusie op de onderzoeksvraag is dat een goed PvE weliswaar een belangrijke bijdrage levert aan een comfortabel binnenklimaat, maar het niet garandeert. Om een comfortabel binnenklimaat te garanderen, is het nodig om tijdens de uitvoerings- en gebruiksfase regelmatig te monitoren of de uitvoering en het gebruik nog kloppen met de eisen uit het opgestelde PvE. 

Terug naar het nieuwsoverzicht >

PROJECTEN

Zoeken