ZRi

Artikel in Cobouw over verbinding havenmond Scheveningen

14 mei 2013

14 mei 2013

De gemeente Den Haag wil de twee hoofden van de Scheveningse haven met elkaar verbinden. Het is de bedoeling dat toeristen, strandgangers en wandelaars via deze verbinding eenvoudig van de ene kuststrook bij de andere kunnen komen, zonder met deze verbinding de scheepvaart te belemmeren. Een normale brug werkt daarom niet; die zou te laag zijn om alle schepen door te laten.

De gemeente Den Haag heeft de markt uitgenodigd om met voorstellen te komen. Hiervoor is ZRi ingeschakeld als aanbestedingsadviseur. Samen met de gemeente Den Haag verzorgt ZRi de aanbestedingsprocedures, zodat de meest geschikte partij aan de slag kan met het ontwerpen, realiseren en exploiteren van de verbinding. 

In gebruikelijke aanbestedingen houden aanbesteders vaak monologen tegen de markt. Gezien de speciale aard van de opdracht is dat in dit geval echter niet de beste oplossing. De aanbesteder wil juist dat marktpartijen creatieve voorstellen doen voor de verbinding. Daarom is deze aanbesteding ingericht als een concurrentiegerichte dialoog en zijn de eisen aan de markt voornamelijk op prestatieniveau gesteld. Zo hebben marktpartijen ruime vrijheid om met een eigen oplossing te komen. 

Een uitgebreidere omschrijving van het project en de aanbestedingsprocedures staat in een artikel van ZRi dat op 10 mei jl. in de Cobouw is verschenen. Het volledige artikel is hier te lezen.

Terug naar het nieuwsoverzicht >

PROJECTEN

Zoeken