ZRi

Belangrijk voor schoolbesturen: wetswijziging per 1 januari 2015

26 januari 2015

26 januari 2015

Per 1 januari 2015 is de verantwoordelijkheidsverdeling veranderd voor voorzieningen in de onderwijshuisvesting. De wetswijziging heeft onder andere betrekking op de bekostiging van het buitenonderhoud aan de schoolgebouwen. Schoolbesturen kunnen in de nieuwe situatie niet langer een beroep doen op de gemeente voor de vergoeding van deze kosten.

Door deze verandering is het van belang dat de gemeenten en de schoolbesturen weten wat de conditie is van de buitenkant van de schoolgebouwen. ZRi brengt deze conditie in beeld aan de hand van een zogeheten ‘nulmeting’. Hiermee wordt duidelijk wat de status van het onderhoud van de buitenkant is. Waar wij achterstallig onderhoud constateren, kunnen wij desgewenst als onafhankelijke partij optreden om te bepalen of de gemeente of het schoolbestuur verantwoordelijk is voor het achterstallige onderhoud. Hierdoor kunnen schoolbesturen en gemeenten afspraken maken op basis van onpartijdig vergaarde informatie.

Terug naar het nieuwsoverzicht >

PROJECTEN

Zoeken