ZRi

Bewoners Nieuw Beekvliet in Sint Michielsgestel nemen hun intrede

20 november 2018

  • Nieuw Beekvliet - Sint Michielsgestel1.jpg
  • Nieuw Beekvliet - Sint Michielsgestel3.jpg
  • Nieuw Beekvliet - Sint Michielsgestel4.jpg

20 november 2018

Vorige week is Nieuw Beekvliet in Sint Michielsgestel in gebruik genomen door de cliënten van Kentalis. Nieuw Beekvliet is een woonlocatie voor 40 volwassenen met een auditieve en/of visuele beperking, soms in combinatie met andere beperkingen.

Begin 2017 heeft ZRi namens Kentalis het technisch Programma van Eisen opgesteld passend bij de specifieke doelstellingen die horen bij de toekomstige bewoners. Gedurende de renovatie en bij oplevering hebben we getoetst of aan het Programma van Eisen is voldaan (met name ten aanzien van bouwfysica, akoestiek en brandveiligheid). Tevens hebben we de vergunning brandveilig gebruik verzorgd.

De rol van ZRi was om ervoor zorg te dragen dat er een gebouw werd gerealiseerd dat goed aansloot op de specifieke behoefte van de gebruiker; bijvoorbeeld door randvoorwaarden voor een goed akoestisch comfort te formuleren, zodat bewoners hun resterende gehoor goed kunnen benutten. Vanwege de auditieve dan wel visuele beperking van de gebruikers is er ook een specifieke brandmeldings- en ontruimingsinstallatie aangebracht die geschikt is om personen met een zintuiglijke beperking in geval van calamiteit te alarmeren (behalve geluid wordt er bij een alarm gebruik gemaakt van lichtsignalering en trillingen). Ook is de verlichting en domotica in het gebouw zo ontworpen dat het personen met een zintuiglijke beperking in hun functioneren ondersteunt. 

Klik hier voor meer informatie over dit project.

Terug naar het nieuwsoverzicht >

PROJECTEN

Zoeken