ZRi

Bezoek Brabantse gemeenten aan biomassapleinen Eindhoven

9 juli 2013

9 juli 2013

De gemeenten Boxtel, Schijndel, Sint-Michielsgestel, Vught en Best hebben subsidie aangevraagd voor een biomassaplein. Op biomassapleinen wordt gemeentelijk snoeihout opgeslagen en klaargemaakt om te worden gebruikt in bio-energiecentrales. Gewoonlijk wordt snoeihout grotendeels verwerkt als afval. Omdat het afval niet wordt weggegooid maar wordt gebruikt voor energieopwekking, wordt het gezien als duurzame energieopwekking.

Ter voorbereiding van de volgende stap van het verduurzamingsproject heeft de gemeentelijke werkgroep onlangs (4 juli j.l.) een bezoek gebracht aan twee bio-energiecentrales in Eindhoven. De ene bio-energiecentrale voorziet het ir. Ottenbad van genoeg warmte om te voorzien in de volledige energiebehoefte van het zwembad. Hierbij is rekening gehouden met mogelijke warmtevoorziening aan naastgelegen voorzieningen in de toekomst. De andere centrale wekt genoeg warmte op voor 3.500 woningen in de Eindhovense VINEX-locatie Meerhoven. Beide centrales gebruiken bio-massa (snoeihout) en voor de realisatie van beide centrales heeft ZRi projectmanagement gevoerd.

Voor de twee bio-energiecentrales omvatte het projectmanagement meerdere zaken, waaronder het begeleiden van de haal­baarheidsstudie, de projectdefinitie en het opstellen van de specificaties. Daarnaast heeft ZRi zorg gedragen voor de aanvraag van bouw- en milieuvergunningen en MEP-, SDE-en overige subsidies. Ook heeft ZRi de aanbestedingsprocedures uitgevoerd en de contractering verzorgd. Ten slotte vielen contractbewaking en proces- en projectbegeleiding onder ZRi’s taken. Op de bijbehorende projectpagina’s vindt u meer informatie over de centrales bij het ir. Ottenbad en Meerhoven.

Duurzaamheid en energie is een van de vakgebieden waarop ZRi zich heeft toegelegd. Zie deze pagina voor informatie over wat ZRi op dat gebied doet.

Terug naar het nieuwsoverzicht >

PROJECTEN

Zoeken