ZRi

Bio-energiecentrale Strijp, Eindhoven

21 december 2015

  • BEC Strijp_Exterieur 2.jpg
  • BEC Strijp_Exterieur 1.jpg
  • BEC Strijp_Interieur 2.jpg

21 december 2015

De nieuwe bio-energiecentrale Strijp verbrandt Nederlandse houtsnippers en wekt daarmee 100% duurzame energie op met een vermogen van ca. 8.2 MW thermisch en 1.6 MW elektrisch. De bio-energiecentrale wordt naar verwachting eind januari 2016 in bedrijf gesteld, waarna in februari 2016 de eerste duurzame warmte en elektriciteit wordt opgewekt en geleverd aan huishoudens en bedrijven in de directe omgeving van Strijp. Mogelijk worden in de toekomst ook publieke gebouwen in het centrum van Eindhoven voorzien van warmte.

De gemeente Eindhoven geeft met deze nieuwe centrale verdere invulling aan haar duurzaamheidsambitie om in 2024 CO2 neutraal te zijn. Mede in dit kader heeft de gemeente Eindhoven al eerder bio-energiecentrales gerealiseerd, waarbij ZRi de gemeente heeft ondersteund. Het advies van ZRi in combinatie met de professionele inzet van de gemeente Eindhoven, heeft er toe geleid dat het ontwerp van het bio-energieproject tot de daadwerkelijke warmte- en elektriciteitslevering, is gerealiseerd in een tijdsbestek van slechts 20 maanden!

Voor de bio-energiecentrale Strijp heeft ZRi een haalbaarheidsstudie opgesteld en de business case samen met de gemeente afgestemd. ZRi treedt op als project- en contractmanager bij het project en heeft daarbij de opdrachten aanbesteed voor ontwerp en realisatie van de bio-energieinstallatie. Ook heeft ZRi de gemeente begeleid bij de subsidieaanvraag (€20 mil.), de vergunningsaanvraag alsmede geadviseerd in het kader de te sluiten contracten.

Terug naar het nieuwsoverzicht >

PROJECTEN

Zoeken