ZRi

Bronzen keurmerk van de Milieuthermometer Zorg voor Heliomare locatie Heemskerk

15 januari 2019

  • KJC MFS Heliomare - Heemskerk (Marlies Rohmer Architects en Urbanists) 1 nieuw.jpg
  • KJC MFS Heliomare - Heemskerk (Marlies Rohmer Architects en Urbanists) 3 nieuw.jpg
  • KJC MFS Heliomare - Heemskerk (Marlies Rohmer Architects en Urbanists) 4 nieuw.jpg

15 januari 2019

Heliomare biedt zorg, onderwijs en andere ondersteuning aan kinderen en volwassenen met een beperking. Op 10 januari jl ontving Jan Welmers, bestuurder van Heliomare, voor de in 2017 opgeleverde locatie van Heliomare in Heemskerk, het bronzen certificaat van de Milieuthermometer Zorginstellingen en Ziekenhuizen. Dit keurmerk staat voor duurzame bedrijfsvoering en het verbeteren van de milieuprestaties. Ook Heliomare is in staat gebleken duurzame maatregelen door te voeren op het gebied van energie- en waterbesparing en afvalpreventie.

Voor de locatie van Heliomare in Heemskerk zijn de verplichte criteria en ook 18 extra duurzaamheidsmaatregelen doorgevoerd. De locatie is gereed voor de toekomst en de energietransitie. Zo worden warmte- en koude duurzaam opgewekt middels een bodemenergiesysteem (WKO). Daarnaast wordt een significant deel van het energieverbruik opgewekt met een PV-installatie van ca. 156 kWp, wat voor het merendeel eigendom is van Heliomare. Verschillende gebouweigenaren onder hetzelfde dak kunnen hiervan gebruik maken. Er wordt nog maar minimaal energie aan het openbare net onttrokken. Ook is het gebouw integraal voorzien van LED-verlichting. De EPC-score van het gebouw is 22% beter dan volgens het Bouwbesluit wordt vereist.

De Milieuthermometer is een van de beloften uit de Green Deal Nederland voor wat betreft de zorg welke in 2015 door diverse instellingen is getekend met als doel samen te werken aan een versnelde verduurzaming. Het keurmerk is ontwikkeld door MPZ (Milieuplatform Zorg) in samenwerking met SMK (Stichting Milieukeur).

Marlies Rohmer Architects & Urbanists heeft het ontwerp van de nieuwbouw van dit pand voor haar rekening genomen. ZRi heeft voor de nieuwbouw een technisch Programma van Eisen opgesteld en het uitgebreide ruimteboek geschreven. Hierin staat o.a. het visuele comfort beschreven, aangepast aan cliënten met een visuele beperking. Na de aanbesteding en tijdens het verdere verloop van het project heeft ZRi het ontwerp en de uitvoering van het E,B&M -team kwalitatief getoetst (met name op het gebied van de installaties en duurzaamheid). Zo draagt ZRi bij aan de totstandkoming van een kwalitatief hoogwaardig en duurzaam centrum voor Heliomare en de gemeente Heemskerk.

Lees meer over wat ZRi heeft gedaan voor dit project.

Terug naar het nieuwsoverzicht >

PROJECTEN

Zoeken