ZRi

Concept nieuwe drempelbedragen voor aanbesteden

11 november 2015

11 november 2015

Wanneer een opdracht van een aanbestedende dienst een bepaalde drempelwaarde overschrijdt, moet deze Europees worden aanbesteed. Deze drempelwaarde verschilt per soort opdracht (werken, leveringen, diensten) en per type opdrachtgever. Recentelijk zijn de drempelwaarden voor de periode 2016-2017 in concept door de Europese Commissie bekendgemaakt. In vergelijking met de huidige drempelwaarden stijgen de drempelwaarden met nog geen 1%. Met die geringe stijging wordt wel de weg omhoog verder doorgezet, die na het laagterecord in 2010-2011 is ingezet.
- werken: € 5.225.000 (geldt voor alle aanbesteders);
- diensten en leveringen:
- centrale overheid: € 135.000;
- decentrale overheden: €209.000;
- speciale sectorbedrijven: €418.000.

Zodra de drempelbedragen definitief zijn, dan leest u daarover op www.zri.nl.

Terug naar het nieuwsoverzicht >

PROJECTEN

Zoeken