ZRi

De mededingingsprocedure met onderhandeling; onbekend en onbemind

27 september 2018

  • mededingingsprocedure met onderhandeling.jpg

27 september 2018

Met de herziening van de Aanbestedingswet in 2016 is de ‘mededingingsprocedure met onderhandeling’ geïntroduceerd. Daarvoor ging die procedure door het leven als de ‘onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking’. Behalve de naamsverandering heeft de herziening van de Aanbestedingswet in 2016 ook opgeleverd dat de procedure sindsdien sneller toegepast mag worden. Waar het toepassen voorheen alleen mogelijk was in uitzonderingsgevallen is het sinds 2016 min of meer één van de standaardprocedures. De recente publicatie van TenderNed van de dataset over de eerste helft van 2018, het moment waarop de mededingingsprocedure met onderhandeling 2 jaar bestaat, is een mooi moment om eens te bekijken hoe vaak de mededingingsprocedure met onderhandeling nu eigenlijk toegepast wordt.

Uit de door TenderNed gepubliceerde datasets volgen de volgende cijfers:

Dataset TenderNed

In nog geen 1% van de gevallen wordt dus een de mededingingsprocedure met onderhandeling toegepast. Dat is te weinig omdat een mededingingsprocedure met onderhandeling diverse voordelen biedt, zowel voor de opdrachtgever / aanbesteder, als voor de marktpartijen. Een typisch geval van ‘onbekend maakt onbemind’ wat ons betreft.

De mededingingsprocedure met onderhandeling biedt voordelen voor zowel de opdrachtgever als marktpartijen. De procedure biedt namelijk de mogelijkheid voor de opdrachtgever om met marktpartijen in gesprek te gaan over hun inschrijving. Dat vergroot de kansen op een optimaal aanbestedingsresultaat. Dit voordeel voor zowel de opdrachtgever als marktpartijen. Beiden zijn immers gebaat bij een succesvolle aanbesteding. Een ander voordeel van de mededingingsprocedure met onderhandeling is het minimum aantal deelnemers van 3. Bij de gebruikelijke Europese niet-openbare aanbestedingsprocedure moet de opdrachtgever minimaal 5 gegadigden voor inschrijving uitnodigen. Dat betekent dus een winkans van 20%. Bij de mededingingsprocedure met onderhandeling zijn dat er dus 3, waarmee de winkans stijgt tot 33%. Ook hier snijdt het mes aan twee kanten. Meer kans op een opdracht is voor marktpartijen logischerwijs interessant. Voor de opdrachtgever is het van belang dat zijn aanbesteding aantrekkelijk is voor marktpartijen, zeker in deze tijden van hoogconjunctuur. Een hogere winkans draagt daaraan bij.

Dat de voornoemde voordelen niet alleen theorie zijn, blijkt uit het feit dat het werkt in de praktijk. ZRi heeft de mededingingsprocedure met onderhandeling reeds een aantal malen toegepast, in diverse projecten en met steeds een projectspecifieke insteek. 

Terug naar het nieuwsoverzicht >

PROJECTEN

Zoeken