ZRi

De nieuwe nieuwe aanbestedingswet (?)

24 januari 2014

24 januari 2014

Sinds 1 april jl. is de nieuwe aanbestedingwet (Aanbestedingswet 2012) van kracht. Het lijkt er echter op dat een ingrijpende herziening daarvan, of zelfs een geheel nieuwe aanbestedingswet, aanstaande is. 

Zoals verwacht heeft het Europese Parlement op 15 januari jl. ingestemd met de nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen. Dat betekent dat deze richtlijnen binnenkort in het Publicatieblad van de Europese Unie gepubliceerd zullen worden, waarmee de implementatietermijn van 2 jaar gaat lopen.

Enkele in het oog springende wijzigingen zijn:

-          Verruimde toepassing van de concurrentiegerichte dialoog.

-          Formalisering van de marktconsultatie (voorafgaand aan een aanbesteding).

-          Stimulering van splitsing in percelen.

-          Meer nadruk op innovatie.

-          Introductie van ‘past performance’ als uitsluitingsgrond.

-          Verkorting van termijnen.

-          Nadrukkelijker aandacht voor elektronisch aanbesteden.

-          Eigen verklaring als dwingend voorlopig bewijs.

 

Een aantal van de bovenstaande zaken herkennen we al uit de Aanbestedingswet 2012, zoals het clusterverbod / splitsingsgebod en het gebruik van de eigen verklaring als voorlopig bewijs. Op een aantal andere aspecten zal de Aanbestedingswet 2012 echter herzien moeten worden. Of dat leidt tot een aanpassing van de huidige wet of een geheel nieuwe aanbestedingswet zal moeten blijken. Wij houden u op de hoogte.

Terug naar het nieuwsoverzicht >

PROJECTEN

Zoeken