ZRi

Drempelbedragen 2014-2015 bekend

3 januari 2014

  • Ontwikkeling drempelwaarden.jpg

3 januari 2014

Wanneer een opdracht van een overheidsorgaan een bepaalde drempelwaarde overschrijdt, moet deze Europees worden aanbesteed. Deze drempelwaarde verschilt per soort opdracht (werken, leveringen, diensten) en per type opdrachtgever.

Recentelijk zijn de drempelwaarden voor de periode 2014-2015 bekendgemaakt. In vergelijking met de huidige drempelwaarden zijn de drempelwaarden circa 3% gestegen. Daarmee wordt de weg omhoog verder doorgezet. Na een laagterecord in 2010-2011 zijn de drempelwaarden weer op het niveau van 2008-2009. De nieuwe drempelwaarden zijn:

-           Werken: €5.186.000 (geldt voor alle aanbesteders);
-           Diensten en leveringen:
     o          centrale overheid: €134.000;
     o          decentrale overheden: €207.000;
     o          speciale sectorbedrijven: €414.000.

Onderstaande grafiek geeft weer hoe de drempelbedragen voor werken zich hebben ontwikkeld: na een daling klimmen de drempels sinds 2012-2013 weer omhoog. De drempelbedragen voor leveringen en diensten volgen voor alle typen opdrachtgevers eenzelfde trend.

Zie voor meer informatie over aanbesteden onze geactualiseerde publicatie ‘Visie op aanbesteden en contracteren’.

Terug naar het nieuwsoverzicht >

PROJECTEN

Zoeken