ZRi

Duurzaamheidsubsidies 2016

18 december 2015

18 december 2015

De budgetten van een drietal interessante duurzaamheidsubsidies zijn onlangs gepubliceerd door de Rijksoverheid (RVO). Hieronder per subsidie een korte toelichting.

1. SDE + 2016 - exploitatiesubsidie
De SDE-regeling vergroot de rentabiliteit van een duurzame energieopwekkinginstallatie gedurende de eerste 12 jaar na ingebruikname. Ook biedt de SDE+ regeling de mogelijkheid om de subsidieperiode van uw aflopende MEP- of SDE- regeling te verlengen, zodat de duurzame energieproductie ook na de deze subsidieperiode kan worden geborgd.

In 2016 zullen een tweetal openstellingen (mogelijkheden tot aanmelding) plaatsvinden, namelijk vanaf 1 maart en 1 september 2016. Beide openstellingen bestaan uit een viertal fasen. Per fase stijgt de vergoeding, maar ook de kans dat het beschikbare subsidiebudget reeds is toegekend. Iedere openstelling kent zijn eigen budget. In maart is een budget beschikbaar van € 4 miljard. Naar verwachting zal het budget in september een soortgelijke omvang kennen. In totaal zal dan ook in 2016 circa 8 miljard euro beschikbaar zijn, daar waar in 2015 het totale budget nog € 3,5 miljard bedroeg. Hiermee is de kans op toekenning van een subsidieaanvraag dan ook aanzienlijk toegenomen.

2. ISDE – investeringssubsidie duurzame energie (nieuw)
De Nederlandse overheid wil dat huizen en bedrijven minder door gas en meer door duurzame warmte worden verwarmd. Met de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE), die in 2016 voor het eerst van kracht wordt, kunt u een tegemoetkoming krijgen voor de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. De regeling is voor zowel particulieren als zakelijke gebruikers.

In 2016 is er € 70 miljoen subsidie beschikbaar. De hoogte van het subsidiebedrag per apparaat hangt af van het soort zonneboiler, warmtepomp, biomassa ketel of pelletkachel en de energieprestatie. Aanvragen van de subsidie kan al vanaf 4 januari 2016, 9.00 uur tot en met 31 december 2016, 17.00 uur. RVO.nl behandelt de aanvragen op volgorde van binnenkomst. Gezien de relatief beperkte omvang van het subsidiebudget, is het advies om bij interesse, hier op relatief korte termijn te reageren.

3. Subsidieregeling verwijderen asbestdaken (nieuw)
Vanaf 2024 zijn asbestdaken in Nederland verboden. Wie na 2024 nog een asbestdak heeft moet dit voor eigen rekening verwijderen. Gemeenten kunnen eigenaren met een boete (dwangsom) dan ook dwingen om het asbestdak te verwijderen.

Voor de verwijdering van asbestdaken, door bedrijven en particulieren, wordt per 4 januari 2016 door de Rijksoverheid een subsidiebudget van € 10 miljoen beschikbaar gesteld. Dit betreft een nieuwe regeling en is niet van toepassing voor overheden. Aanvragen kunnen vanaf 4 januari 9.00 uur tot en met 31 december 2019, 17.00 uur worden ingediend. De subsidie bedraagt € 4,50 per m2 verwijderd asbestdak met een maximum van € 25.000 per adres. U kunt alleen in aanmerking komen voor de subsidie als de oppervlakte van het geïnventariseerde asbestdak meer dan 35 m2 bedraagt. Wanneer een aanvraag tijdig wordt ingediend, maar het subsidieplafond is reeds bereikt, verschuift de datum van ontvangst naar 1 januari in het daaropvolgende kalenderjaar. De regeling vervalt met ingang van 1 januari 2020.

Voor bedrijven zijn er behalve de bovengenoemde subsidie nog een tweetal fiscale regelingen beschikbaar om (een deel) van de duurzaamheidsinvestering te financieren, namelijk de Milieu Investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving Milieu-investeringen (VAMIL). U kunt aanspraak maken op deze regelingen wanneer u bijvoorbeeld uw stal, loods, schuur of kantoor asbestvrij wil maken en zonnepanelen wil plaatsen.

ZRi
De Nederlandse overheid heeft als doelstelling om in 2023 16% duurzame energie op te wekken. Het belang van deze doelstelling is nog een keer bekrachtigd middels het klimaatverdrag van Parijs 2015. ZRi helpt u graag bij het maken van een haalbaarheidsstudie voor uw nieuwbouw- of verbouwproject en het verwerven van de benodigde subsidiegelden, zodat zowel uw doelstellingen als de maatschappelijke duurzaamheiddoelstellingen, op een financieel en technisch verantwoorde wijze kunnen worden gerealiseerd.

Terug naar het nieuwsoverzicht >

PROJECTEN

Zoeken