ZRi

Duurzame renovatiestrategieën voor huizen gebouwd tussen 1960 en 1974

13 juni 2019

  • Afstudeerscriptie Laura Franx2.jpg

13 juni 2019

Laura Franx, onze jongste adviseur, weet alles over duurzame renovatiestrategieën voor huizen gebouwd tussen 1960 en 1974. Afgelopen november is zij afgestudeerd aan de TU Delft voor de mastertrack Building Technology aan de faculteit Bouwkunde en heeft zij tijdens haar afstudeeronderzoek hiernaar onderzoek gedaan. Het doel was om drie duurzame renovatiestrategieën te ontwikkelen, op drie verschillende niveaus en toe te passen op verschillende woningtypes.

Strategie A is de simpelste strategie en bestaat uit het intern na-isoleren van de woning en het vernieuwen van de huidige installaties. Zo kan het gasverbruik met circa 50% worden gereduceerd zonder grote aanpassingen aan de woning. De tweede strategie (B) heeft als doel om de EPC van de woning gelijk of onder de 0,4 te krijgen, de eis voor nieuwbouwwoningen. Om dit te bereiken wordt een hoger na-isolatieniveau toegepast, worden oude installaties vervangen en worden nieuwe installaties op basis van zonne-energie toegevoegd. Hiermee kan het gasverbruik met circa 75% worden verminderd en het elektriciteitverbruik met 45%. Bij strategie C wordt de woning volledig gasvrij gemaakt en veranderd in een nul-op-de-meterwoning. Dit wordt bereikt door een nieuw isolerend pakket aan de buitenkant van de woning toe te voegen en de installatie volledig te vervangen. Het verwarmingssysteem wordt vervangen door een elektrische warmtepomp in combinatie met een zonnecollector en lage temperatuurvloerverwarming. Daarnaast worden ook zonnepanelen toegevoegd om elektriciteit op te wekken.

Na het ontwikkelen van de strategieën op een rijtjeshuis zijn ze op dezelfde wijze getest op een twee-onder-een-kapwoning en een vrijstaande woning. Hieruit kwam naar voren dat typische jaren ’60 en ’70 woningen met deze strategieën kunnen worden verbeterd en ongeveer dezelfde resultaten geven.

Laura concludeert dat de drie strategieën grootschalig toegepast kunnen worden op doorsnee woning uit de periode 1960-1974. Voor atypische woningen zal een specifieke strategie ontwikkeld moeten worden. Om de doelen van het door de overheid opgestelde Energieakkoord te bereiken en de gaswinning in Groningen te kunnen stoppen is de toepassing van strategie C nodig. Strategie B bleek echter het aantrekkelijkst vanuit het perspectief van een huiseigenaar. Deze strategie heeft namelijk de kortste terugverdientijd en er is een relatief beperkte investering nodig.

Terug naar het nieuwsoverzicht >

PROJECTEN

Zoeken