ZRi

Gezond verduurzamen?

27 juli 2018

  • Johannahuis te Wassenaar (parqresidence).jpg

Herbestemming en verduurzaming van een rijksmonument: Johannahuis te Wassenaar. Met behoud van de monumentale waarde worden in dit bestaande pand appartementen gecreëerd die op gebied van energie, gezondheid en comfort het niveau van nieuwbouw benaderen. Meer info over dit project zie Parq Residence.

27 juli 2018

Er komt een einde aan de tijd van het aardgas, dat realiseren zich steeds meer gebouweigenaren. Of het nu gaat om particuliere huizenbezitters, verenigingen van eigenaren, woningcorporaties, kantorenbezitters of anderszins, veel gebouweigenaren zijn op zoek naar manieren om van het gas af te komen. Maar hoe nu verder?

Gedreven door economische en idealistische motieven worden maatregelen getroffen die economisch het meest voordelig zijn en qua energiebesparing het meeste opleveren. Maar wordt er niet iets vergeten? In veel gevallen betekent dit namelijk dat gebouwen worden voorzien van een veel betere kierdichting om luchtlekkages te voorkomen en worden voorzien van een lage temperatuur verwarmingssysteem. Deze maatregelen hebben inderdaad veelal een reductie van het energieverbruik tot gevolg en zijn relatief eenvoudig toe te passen.

Maar, door de kieren allemaal dicht te stoppen en de ventilatievoorzieningen te minimaliseren of soms zelfs te elimineren, bestaat het risico dat de luchtkwaliteit afneemt. Als hierbij ook de luchtvochtigheid stijgt en de stooktemperatuur wordt gereduceerd, kan dit leiden tot een aanzienlijke verslechtering van het binnenklimaat. Inderdaad, de gezondheid wordt helaas regelmatig vergeten. Veel oudere gebouwen hebben niet of nauwelijks een ventilatiesysteem en zijn voor de ventilatie deels afhankelijk van de kieren en naden in de gevels.

Alle aspecten van het gebouw werken samen om een goed binnenklimaat te creëren. Eén aspect “verbeteren” kan een verslechtering inhouden van de kwaliteit van het binnenklimaat, dat het resultaat is van het geheel van maatregelen. Laat u dus goed adviseren door een onafhankelijk adviseur voordat u maatregelen treft. Uiteraard kunnen fabrikanten u informeren over hun producten en de bijdrage van die producten aan het geheel, maar een goede onafhankelijke adviseur kan u adviseren over het samenspel van al die aspecten en het effect op de financiën, duurzaamheid en gezondheid.

ZRi adviseert u hier graag verder over. Door onze brede kennis van bouwfysica, duurzame installaties en energie, zetten wij voor u de mogelijkheden voor uw pand op een rij. Mocht u plannen hebben om uw pand(en) te verduurzamen en bent u benieuwd naar de mogelijkheden, schroom dan niet en neem contact op met Hans van Zanten.

Terug naar het nieuwsoverzicht >

PROJECTEN

Zoeken