ZRi

Green Deal Scholen: subsidie voor advies over verduurzamen en verfrissen

20 oktober 2016

  • Foto artikel Green Deal subsidie.jpg

De foto dient ter illustratie (bron: ZRi).

20 oktober 2016

Uit een onderzoek van Klimaatverbond Nederland blijkt dat het verduurzamen en verfrissen van scholen vaak uitblijft omdat schoolbesturen niet over voldoende kennis en inzicht beschikken om concrete verbeteringen door te voeren. Ook is gebleken dat de oplossingen die door de markt worden aangedragen vaak niet goed aansluiten op de vraag van de schoolbesturen. Om deze schoolbesturen de mogelijkheid te geven om advies in te winnen op het gebied van verduurzaming en verfrissing van hun school is het vanaf 3 oktober mogelijk om hiervoor een subsidie aan te vragen. 

De subsidie

Het doel van Green Deal Scholen is het bevorderen van de verduurzaming en verfrissing van bestaande scholen. Hierbij wordt er specifiek gedoeld op het treffen van energiebesparende maatregelen, het benutten van duurzame energiebronnen en het treffen van maatregelen die het binnenklimaat van scholen verbeteren. Schoolbesturen van primair en voortgezet onderwijs kunnen met behulp van een offerte van of opdracht aan een externe adviseur 50% van de advieskosten gesubsidieerd krijgen. Deze subsidie kan oplopen tot maximaal €3.500 (inclusief btw) en is beschikbaar voor ongeveer 150 scholen. Bij verlening van de subsidie wordt een voorschot van 100% verstrekt. De aanvraagtermijn sluit op vrijdag 29 september 2017. 

Het advies

Bij het verduurzamen van een bestaande school kunt u onder andere denken aan het na-isoleren van de bestaande gevels, het slim toepassen van zonnepanelen en het opwaarderen van de huidige klimaatinstallaties. Om het binnenklimaat te verbeteren, bijvoorbeeld conform het PvE Frisse Scholen, kunnen het aanbrengen van zonneschermen, geluidsabsorberende plafonds en daglichtgestuurde verlichting uitkomst bieden. ZRi adviseert u graag over de oplossingen die het beste geschikt zijn voor uw schoolgebouw. Wij kunnen al vanaf het begin van uw verduurzamingstraject passend advies geven door bijvoorbeeld het uitvoeren van haalbaarheidsstudies en het opstellen van een programma van eisen. Later in het verduurzamingstraject kunnen wij aan de hand van uw wensen en eisen zoeken naar specifieke oplossingen waarmee de gestelde doelen op het gebied van duurzaamheid, energie en comfort kunnen worden gerealiseerd. Nadat de geadviseerde maatregelen zijn gerealiseerd kunnen wij tevens als toetsende partij optreden zodat u zeker weet dat de gestelde doelen zijn behaald. 

Voor meer informatie over Green Deal Scholen en het aanvragen ervan kunt u terecht op rvo.nl.

Terug naar het nieuwsoverzicht >

PROJECTEN

Zoeken