ZRi

Herziening Aanbestedingswet vertraagd (!)

11 maart 2016

11 maart 2016

Eerder berichtten wij al over de vertraging van de herziening van de Aanbestedingswet 2012. Toen nog met een vraagteken, nu met een uitroepteken. Gisteren is de herziening van de Aanbestedingswet 2012 behandeld in de Tweede Kamer. Daarbij werd ten eerste duidelijk dat het nu voorliggende voorstel veel Kamerleden nog niet naar de zin is. De positie van het mkb en de handhaving zijn belangrijke punten van zorg. Ten tweede werd definitief duidelijk dat de deadline van 18 april a.s. niet wordt gehaald. Minister Kamp streeft nu naar implementatie van de herziening van de Aanbestedingswet op 1 juli a.s.

Dat betekent dus dat Nederland in de periode van 18 april tot 1 juli a.s. te maken krijgt met een rechtstreeks werkende Europese richtlijn als wettelijk kader voor aanbestedingen. Dat is om meerdere redenen lastig. Iedereen die met aanbesteden te maken hebben zal zich voor een periode van ca. 2,5 maanden in een nieuwe set regels moeten verdiepen en bovendien laat de richtlijn diverse keuzes aan de lidstaten. Hoe in die periode van ca. 2,5 maanden aan die ruimte invulling moet worden gegeven is niet duidelijk.

Terug naar het nieuwsoverzicht >

PROJECTEN

Zoeken