ZRi

Herziening Aanbestedingswet vertraagd (?)

2 maart 2016

2 maart 2016

Het debat in de Tweede Kamer over de herziening van de Aanbestedingswet zal naar alle waarschijnlijkheid op 7 maart a.s. plaatsvinden. Na behandeling en goedkeuring in de Tweede Kamer zal het wetsvoorstel naar de Eerste Kamer worden gestuurd. Na goedkeuring door de Eerste Kamer volgt publicatie en inwerkingtreding. De kans dat die inwerkingtreding voor 18 april a.s. zal plaatsvinden is gering. Die datum is van belang omdat dan de nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen geïmplementeerd moeten zijn. Lukt dat niet, dan krijgen vanaf dat moment die richtlijnen rechtstreekse werking. Tot 18 april a.s. is de Aanbestedingswet 2012 dus het wettelijke kader voor aanbestedingen. Wat het met ingang van 18 april a.s. wordt is nog niet bekend, maar waarschijnlijk tijdelijk de Europese aanbestedingsrichtlijnen en, zodra het wetgevingstraject is afgerond, de herziene versie van de Aanbestedingswet. Enige onzekerheid dus. Waarmee moet u rekening houden bij aanbestedingen die omstreeks 18 april a.s. gestart worden? Geldt dan de oude / huidige Aanbestedingswet, de herziene Aanbestedingswet of toch de Europese richtlijnen?

Terug naar het nieuwsoverzicht >

PROJECTEN

Zoeken