ZRi

Het geluid van warmtepompen

27 juni 2019

  • Warmtepompen 3.jpg

27 juni 2019

De gaskraan moet dicht, de cv-ketels de deur uit en nieuwbouw wordt überhaupt niet meer op het gasnetwerk aangesloten. Gebouwen moeten met alternatieve systemen worden verwarmd, zoals bijvoorbeeld met stadsverwarming, warmte koude opslag of luchtwarmtepompen. De luchtwarmtepomp is daarbij een populair systeem, onder andere doordat de investeringskosten van dit systeem relatief laag zijn. Een groot nadeel van dit systeem is echter de hoge geluidproductie. Het geluidvermogenniveau van de buitenunit kan oplopen tot 60 à 70 dB. Dat is te vergelijken met het geluid van een stofzuiger. Dit veroorzaakt geluidoverlast en burenruzies, zo schrijft ook Cobouw. Consumenten- en belangenorganisaties hebben aandacht gevraagd om de hinder te beperken.

Hierop heeft minister Ollongren een ontwerpbesluit gepresenteerd waaruit volgt dat het geluidniveau ten gevolge van een warmtepomp maximaal 40 dB mag veroorzaken op de perceelsgrens. Bij appartementengebouwen geldt deze eis van 40 dB ter plaatse van de te openen ramen en deuren van de andere woningen. Deze eisen gelden straks voor gebouwen waarbij een nieuwe warmtepomp wordt geplaatst. De eis geldt niet voor reeds vergunde situaties, maar op basis van artikel 13 van de Woningwet kan de gemeente aan bestaande situaties ook een vergelijkbare (of iets lichtere, op maat gesneden) eis opleggen.

Voor de bepaling van het geluidniveau wordt de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai (HMRI) gehanteerd. In de HMRI wordt ook rekening gehouden met een eventuele tonaliteit van een geluidbron. Bij de buitenunits van warmtepompen kan het met name in het lage geluidspectrum voorkomen dat er een tonaal geluid wordt geproduceerd. Als dit wordt gesignaleerd, dan wordt de eis 5 dB zwaarder.

Een overwinning voor de buren als dit nieuwe besluit in werking treedt, maar een extra drempel voor het bereiken van (bijna) energie neutrale gebouwen. Er zijn echter voldoende mogelijkheden om aan deze eis te kunnen voldoen. Hierover kunnen wij u adviseren.

Allereerst maken we de afweging of een luchtwarmtepomp de juiste installatie is voor het gebouw en bijvoorbeeld het gebruik van bodemwarmte geen betere optie is. Als een luchtwarmtepomp de beste optie is, adviseren we een type met een laag geluidvermogenniveau. Eventueel kan voor een warmtepomp met een hoger verwarmingsvermogen dan noodzakelijk worden gekozen, zodat de warmtepomp niet op vol vermogen hoeft te draaien en daarmee ook niet het maximale geluidvermogen produceert.

Vervolgens adviseren we over de situering van de buitenunit, zodat het geluidniveau op de perceelsgrens zo laag mogelijk is. Daarbij vergeten we ook zeker niet het geluidniveau op de eigen te openen ramen/deuren of tuin, zodat er geen hinder van de eigen installaties wordt ervaren. Aan de hand van berekeningen en simulaties bepalen wij of met deze maatregelen aan het gewenste geluidniveau kan worden voldaan. Als dit niet het geval is, adviseren we over de mogelijke afscherming van de unit of over het toepassen van een geluiddempende omkasting, zodat de gewenste situatie wordt bereikt.

Terug naar het nieuwsoverzicht >

PROJECTEN

Zoeken