ZRi

Hoogste punt Christelijk Lyceum Veenendaal bereikt

5 maart 2020

  • NOAHH_CLV_Highest point construction_photo Derk Koster 3.jpg
  • NOAHH_CLV_Highest point construction_Loes Thijssen_IMG_3868 3.jpg
  • Christelijk Lyceum Veenendaal (NOAHH)2.jpg
  • Christelijk Lyceum Veenendaal (NOAHH)3.jpg

5 maart 2020

Gisteren 4 maart 2020 is het hoogste punt bereikt van Christelijk Lyceum Veenendaal. Op de plek waar ruim 50 jaar geleden de school zijn deuren opende, wordt een prachtig, toekomstgericht en zeer energiezuinig pand gerealiseerd. Hergebruik, circulariteit en identiteit staan centraal in het ontwerp. In het najaar wordt het gebouw in gebruik genomen.

Bij de gedeeltelijke nieuwbouw en gedeeltelijke renovatie van de school, gaat men uit van nieuwbouw waar het moet en renovatie waar het kan. Tussen twee bestaande (te renoveren) gebouwen wordt een verbindend gebouw toegevoegd met onder meer een centrale entree, aula met brede, multifunctionele trappen, leerpleinen en lokalen. Het gasloze gebouw wordt energiezuinig en voldoet aan het Programma van Eisen Frisse Scholen. 

Een gedeelte van de betonconstructie van de bestaande gebouwen blijft staan en wordt opnieuw gebruikt. Van de gesloopte delen wordt bijvoorbeeld het betongranulaat hergebruikt in de nieuwbouw. Ook komen allerlei bestaande gebouwdelen duidelijk terug in de nieuwbouw; de vroegere iconische gevel vormt nu het ‘decor’ voor de nieuwbouw.

We hebben advies gegeven over de optimalisatie van de gebouwschil, waarbij ook de gerenoveerde delen aan de nieuwbouweisen voor thermische isolatie uit het Bouwbesluit voldoen. De energievraag van het gebouw wordt daarnaast beperkt door onder andere toepassing van balansventilatie met CO2 sturing, LED-verlichting en buitenzonwering. De benodigde energie wordt zo veel mogelijk met duurzame bronnen opgewekt, namelijk met luchtwarmtepompen en PV-panelen op het dak.

Naast duurzaamheid en hergebruik is de akoestiek in het centrale hart van de school een aandachtspunt. Dit centrale hart wordt gevormd door een atrium met op de begane grond de aula en op de verdiepingen werkplekken. Om deze twee functies in één open ruimte plaats te laten vinden en geluidoverlast te beperken hebben wij onderzoek gedaan naar de akoestiek van deze ruimte. Aan de hand van een 3D-simulatie van het atrium hebben we bepaald op welke plaatsen geluidabsorptie en afscherming moeten komen om de situatie te optimaliseren. Hierdoor ontstaat er een fijn akoestisch klimaat, waarbij verschillende activiteiten in één ruimte kunnen plaatsvinden.

ZRi adviseert over energiezuinigheid, bouwfysicaakoestiekbrandveiligheid en duurzaamheid.

Het bouwteam bestaat uit NOAHH | Network Oriented Architecture, HEVO, EX Interiors, ZRi, Pieters Bouwtechniek, INNAX en Burgland Bouw.

Terug naar het nieuwsoverzicht >

PROJECTEN

Zoeken