ZRi

Marktconsultatie 'Verbinding havenmond Scheveningen'

5 april 2013

5 april 2013

Onder begeleiding van ZRi is vandaag de marktconsultatie voor het project 'Verbinding havenmond Scheveningen' van start gegaan. In het stedenbouwkundig plan Scheveningen Haven, dat op 17 februari 2012 in het College van B&W is vastgesteld, wordt de vernieuwde boulevard doorgetrokken over de havenmond, waardoor het Zuidelijk Havenhoofd gekoppeld wordt aan 'toeristisch Scheveningen'. De verbinding over de havenmond is de ontbrekende schakel. Met deze 'sprong over de havenmond' wordt de boulevard doorgetrokken naar het Zuidelijk Havenhoofd. Uitgangspunten voor de verbinding, bovenlangs over de haven, zijn onder andere het garanderen van een vrije doorvaart voor de scheepvaart, bestand tegen de klimatologische omstandigheden (zand, zout, wind), attractiviteit en toeristische meerwaarde en een haalbare duurzame exploitatie.

Voor het bepalen van de beste oplossing wil de gemeente Den Haag de kennis en creativiteit van marktpartijen benutten. De gemeente Den Haag is ervan overtuigd dat met die kennis en creativiteit een verbinding kan worden ontwikkeld die onder meer één boulevard creëert, de scheepvaart een vrije doorvaart biedt en duurzaam exploitabel is. Vooruitlopend op de aanbestedingsprocedure die plaats zal gaan vinden, consulteert de gemeente Den Haag, in samenwerking met ZRi, daarover de markt. Meer informatie is te vinden in het marktconsultatiedocument dat te downloaden is op TenderNed .

Terug naar het nieuwsoverzicht >

PROJECTEN

Zoeken