ZRi

Nieuwbouw IKC St. Joseph in Lisse

2 februari 2017

  • 1- Inloopavond IKC St. Joseph (groot).jpeg
  • 2- Inloopavond IKC St. Joseph (groot).jpeg

Foto 1: Martijn de Langen (Facilitair Manager Sophia Stichting) en Monique van Steijn (Directrice St. Josephschool).
Foto 2: links: Monique van Steijn (Directrice St. Josephschool), derde van links: Rosanne Jansen (architecte Frencken Scholl Architecten). Rosanne informeert geïnteresseerde teamleden van de St. Josephschool.

2 februari 2017

Op dinsdag 10 januari heeft er een inloopavond plaatsgevonden voor omwonenden, ouders en geïnteresseerden inzake nieuwbouwproject IKC St. Joseph in Lisse. De nieuwbouw voor de huisvesting kan starten en zal ruimte bieden aan ongeveer 360 leerlingen en vijftig kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. De St. Josephschool zal samen met SKOL Kinderopvang vanuit dit gebouw gaan werken als één team en vanuit één pedagogische visie. 

Tijdens de inloopavond is het definitief ontwerp getoond en was er voldoende gelegenheid om in gesprek te gaan met de toekomstige gebruikers, de leden van het ontwerpteam, de Sophia Stichting en beleidsmedewerkers van de gemeente Lisse. 

Uniek kenmerk van het ontwerp vormen de schuifdeuren waarmee de lokalen en ateliers samengevoegd kunnen worden met de leerpleinen. Er is daarbij gestreefd naar zo min mogelijk ‘verloren’ verkeersruimten (gangen) en de ruimten zoveel mogelijk gecombineerd te gebruiken. Verder worden er meerdere installatietechnische duurzaamheidsmaatregelen toegepast om het gebouw klaar te maken voor de toekomst. Zo zullen er zonnepanelen op het dak geplaatst worden, warmte koude opslag (WKO) in de bodem en CO2-gestuurde ventilatie in het kader van luchtkwaliteit en energiebesparing toegepast worden. Het gebouw zal geen gasaansluiting krijgen, maar wordt 'full-electric' uitgevoerd. 

In het voorjaar van 2017 wordt het terrein door de gemeente bouwrijp gemaakt. Het voormalig MVO-Lucia gebouw zal dan worden gesloopt. De bouwwerkzaamheden zullen vervolgens starten aan het begin van de zomer. De planning is om in de zomer van 2018 het gebouw in gebruik te nemen. 

ZRi verzorgt voor dit project het projectmanagement, de directievoering en het bouwfysisch en brandveiligheidsadvies. Het bouwkundig ontwerp is gemaakt door Frencken Scholl Architecten uit Maastricht. Fore Installatieadviseurs uit Sassenheim verzorgt het installatietechnisch advies en Pieters Bouwtechniek uit Amsterdam is verantwoordelijk voor het constructief ontwerp.

Terug naar het nieuwsoverzicht >

PROJECTEN

Zoeken