ZRi

Nieuwe beoordelingsrichtlijn BREEAM-NL

29 september 2014

29 september 2014

De Dutch Green Building Council (DGBC) heeft onlangs een nieuwe beoordelingsrichtlijn gepubliceerd. ‘BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014’ vormt de vervanger van de eerdere richtlijn uit 2011. Deze richtlijn uit 2011 is de afgelopen jaren toegepast op een groot aantal projecten, en de ervaring die de markt en de DGBC tijdens deze projecten hebben opgedaan, vormt de basis van een aantal waardevolle wijzigingen in de richtlijn. Daarnaast behoeven nieuwe technologische inzichten en ontwikkelingen aanpassingen aan de beoordelingsmethodiek van BREEAM-NL.

Een belangrijke wijziging aan de richtlijn is de aanvulling van toetsbare gebouwfuncties. Gebouwen met logiesfuncties (zoals hotels) en bijeenkomstfuncties werden voorheen getoetst middels een BREEAM-Bespoke-traject. Dat hield in dat de criteria waaraan het gebouw zou worden getoetst, tot stand kwamen in overleg met de DGBC: er moesten maatwerkeisen worden opgesteld, wat uiteraard gemoeid gaat met een extra tijd- en kosteninvestering. Voor gebouwen met logies- en/of bijeenkomstfuncties is dat niet meer nodig, nu de nieuwe richtlijn is gelanceerd. Naar verwachting zal de DGBC in de toekomst meer gebouwfuncties toevoegen aan de beoordelingsrichtlijn, zodat er steeds minder BREEAM-Bespoke-trajecten hoeven worden doorlopen.

De DGBC heeft zich verder ingezet om de gebruiksvriendelijkheid van de beoordelingsmethodiek van BREEAM-NL te vergroten. Zo is in de nieuwe richtlijn een aantal ambiguïteiten uit de vorige versie verwijderd. Passages die voor meerdere, onderling tegenstrijdige interpretaties vatbaar waren, zijn herschreven. Technische bepalingen zijn aangescherpt en verhelderd. Een groot aantal correcties dient dan ook om de richtlijn begrijpelijker, consistenter en duidelijker te maken.

ZRi beschikt over gecertificeerde BREEAM Experts en Assessoren die de beoordelingstrajecten begeleiden van BREEAM-trajecten. Indien u vragen hebt over gevolgen van de nieuwe richtlijn, of over BREEAM in het algemeen, dan kunt u contact opnemen met Martijn van Winkelen.

Terug naar het nieuwsoverzicht >

PROJECTEN

Zoeken