ZRi

Opening nieuwbouw zorgonderwijscentrum Koninklijke Kentalis

22 mei 2015

  • Zorgonderwijscentrum_Koninklijke_Kentalis.jpg

22 mei 2015

Koninklijke Kentalis is specialist op het gebied van diagnostiek, zorg en onderwijs voor mensen met een zintuiglijke beperking of taalontwikkelingsstoornis, mogelijk in combinatie met andere beperkingen. Het zorgonderwijscentrum is de eerste locatie van Kentalis waar zorg en onderwijs samenkomen: leerlingen, cliënten en medewerkers verblijven samen onder hetzelfde dak. Verbinding en ontmoeting tussen leerlingen, cliënten, medewerkers en bezoekers staan centraal in dit fraaie complex.

De gebouwen die Koninklijke Kentalis beheert, zijn zodanig ontworpen dat de organisatie haar cliënten optimaal kan helpen. Het nieuwe zorgonderwijscentrum is daarvan een goed voorbeeld. Zo hebben wij geadviseerd over bijvoorbeeld verstaanbaarheid, om het de patiënten met een auditieve beperking zo makkelijk mogelijk te maken. Visueel beperkte patiënten worden geholpen door afgestemde lichtniveaus, gelijkmatige kunstverlichting en tactiele informatie. Daarnaast hebben wij, om een duurzaam gebouw te realiseren, de energievisie geformuleerd. En om ervoor te zorgen dat tijdens een brand alle cliënten en leerlingen op tijd in veiligheid kunnen komen, hebben we met het ontwerpteam overlegd en besloten over de mogelijkheden. Ook hebben wij namens Koninklijke Kentalis zowel de aanbestedingen van enkele adviesdiensten (zoals constructieadvies) als de aanbesteding van het werk uitgevoerd ten behoeve van het zorg-onderwijscentrum.

Het nieuwe complex van Koninklijke Kentalis laat duidelijk zien hoe een gebouw kan worden afgestemd op de gebouwfunctie(s), en waarom dat nodig is. Ook bij andere soorten gebouwen is men er bij gebaat als het gebouw wordt afgestemd op haar functies. Kantoorruimtes vergen bijvoorbeeld andere ontwerpmaatregelen dan verpleegruimtes, en woningen weer andere maat-regelen dan onderwijsgebouwen. ZRi zorgt voor de juiste maatregelen, of het nu bijvoorbeeld kantoorpanden, onderwijshuisvesting, ziekenhuizen of dit zorgonderwijscentrum betreft.

Terug naar het nieuwsoverzicht >

PROJECTEN

Zoeken