ZRi

Opening nieuwe Gemeentelijke huisvesting Leidschendam-Voorburg

13 juli 2015

  • Stadskantoor Leidschendam-Voorburg interieur.png

13 juli 2015

Op 4 juli zijn de deuren van het vernieuwde stadskantoor en gerenoveerde raadhuis van de gemeente Leidschendam-Voorburg geopend. De gemeente brengt met dit project de huisvesting van haar ambtelijke organisatie terug van vijf naar twee locaties, zodat zij efficiënter te werk kan gaan. 

De twee bestaande panden zijn gerenoveerd, verduurzaamd en opnieuw ingericht. Daarnaast is het stadskantoor uitgebreid met een nieuwe vleugel en een parkeergarage. Speciale aandacht ging daarbij uit naar de monumentale status van het andere pand. 

Duurzaamheid was een van de uitgangspunten van het ontwerp. Naast toepassing van een flexibel kantoorconcept (het nieuwe werken) en de nodige bouwkundige maatregelen, is een BREEAM-certificatietraject doorlopen. Hierbij gold voor het monumentale pand een vereiste score van BREEAM Good, voor het andere pand Very Good. ZRi trad daarbij op als BREEAM-Expert en verzorgde als zodanig de bewijsvoering ten behoeve van de BREEAM-certificering. Momenteel loopt de opleverassessment ten behoeve van het BREEAM-oplevercertificaat nog.

Het gebouw is ontworpen om een optimaal binnenklimaat te realiseren voor de gebouwgebruikers. ZRi heeft hiervoor bijvoorbeeld de berekeningen van geluidwering en –isolatie, nagalmtijden, thermische isolatie, koudebruggen en daglichttoetreding gedaan en daaropvolgend advies gegeven. Ook heeft ZRi bijvoorbeeld bouwkundige tekeningen en het installatieontwerp getoetst, en op grond hiervan brandveiligheidsadvies gegeven. 

Het stadskantoor (9420 m2) en het raadhuis (4970 m2) zijn afgelopen zaterdag feestelijk geopend. Wij wensen de gemeente Leidschendam-Voorburg al het beste toe in de vernieuwde, duurzame huisvesting!

Lees meer >

Terug naar het nieuwsoverzicht >

PROJECTEN

Zoeken