ZRi

Publicatie Richtlijn Evenwichtige Architectenselecties

18 februari 2020

  • Cover Richtlijn Evenwichtige Architectenselecties 6.png

18 februari 2020

BNA (Branchevereniging voor Nederlandse Architectenbureaus), Architectuur Lokaal, TwynstraGudde en ZRi lanceren vandaag de Richtlijn Evenwichtige Architectenselecties. Deze richtlijn geeft opdrachtgevers, adviseurs en architecten inzicht in het doelmatig en eerlijk selecteren van deelnemers voor een architectenselectie.

Gemeenten, het rijk, architecten, adviseurs en aannemers hebben input gegeven voor deze richtlijn. De richtlijn geeft aan dat het verstandig is het aantal deelnemers voor de architectenselectie te beperken om zo het proces beheersbaar te houden voor de opdrachtgever. Daarnaast beperkt het de kosten en inspanningen van de betrokkenen. Uiteraard moet dit proces wel zorgvuldig verlopen dus is heldere communicatie essentieel. Deze richtlijn geeft handreikingen om gezamenlijk tot een evenwichtige architectenselectie te komen.

Een onderhandse selectie is een goede manier om het aantal deelnemers aan een architectenselectie te beperken. Echter soms moet een opdracht openbaar aanbesteed worden omdat de drempelwaarde overschreden wordt. Dan is publiceren van een opdracht via een onderhandse openbare aanbesteding een voor de hand liggende methode. Hoe een en ander werkt, is in de richtlijn uitgewerkt.

Vanuit ZRi heeft Arnold Groeneveld meegewerkt aan het de totstandkoming van deze richtlijn. Hij geeft o.a. aan dat opdrachtgevers er goed aan doen niet in de valkuil te trappen van de letterlijke referenties. Dat werkt contraproductief en is bovendien niet toegestaan. De Gids Proportionaliteit geeft aan dat de geschiktheid van architecten moet worden beoordeeld op basis van kerncompetenties. Je moet je verdiepen in de opdracht én de architectenbranche. Welke competenties zijn noodzakelijk en welke onderscheidend en hoe vertaal je dat naar respectievelijk evenwichtige eisen en selectiecriteria die de mededinging niet onredelijk beperken?” Lees hierover in de richtlijn, download deze hier.

Terug naar het nieuwsoverzicht >

PROJECTEN

Zoeken