ZRi

Ruimte-akoestiek in gymzalen: een herziene rekenmethode

15 januari 2015

  • Brede School Nassaupark Lisse_2.jpg

Een van de gymzalen waarin de rekenmethodes zijn beproefd. (Brede School Nassaupark, Lisse)

15 januari 2015

Uit diverse onderzoeken blijkt dat een slechte ruimteakoestiek in gymzalen gehoorklachten en –beschadiging kan veroorzaken bij sporters en sportdocenten. Daarom hebben de KVLO en de NOC*NSF richtlijnen opgesteld voor de akoestiek in sportzalen. Deze richtlijnen worden door adviesbureaus gehanteerd bij het ontwerp van nieuwe sportzalen. Om in de ontwerpfase te bepalen of een gymzaal voldoet, wordt aan de hand van het ontwerp de nagalmtijd berekend, op basis waarvan de akoestische voorzieningen worden geadviseerd. Deze rekenmethodes geven echter geen juiste voorspelling van de werkelijke nagalmtijd in een onderzochte ruimte.

Om de rekenmethodes te toetsen en te verbeteren, heeft Jelmer Niesten, student aan de TU Delft, tijdens zijn stage bij ZRi onderzoek gedaan naar de overeenkomsten en verschillen tussen de theorie en de praktijk van de akoestiek in sportzalen. In het onderzoek heeft hij de gebruikelijke rekenmethoden toegepast op bestaande sportzalen en vervolgens geluidmetingen gedaan om de nagalmtijd te verifiëren.

Uit de vergelijking blijkt dat de nauwkeurigheid van verschillende rekenmethodes verschilt per frequentieband. In lagere frequentiegebieden scoort (bijvoorbeeld) rekenmethode A beter dan de andere methoden, terwijl in de hogere frequentiegebieden (bijvoorbeeld) rekenmethode B beter scoort. Ter verbetering van de gebruikelijke voorspellingen van nagalmtijd is het dus raadzaam om verschillende rekenmethoden toe te passen in de verschillende frequentiegebieden. Jelmer en ZRi hebben op basis van het onderzoek een correctiemethode ontwikkeld waarmee de nagalmtijd in sportzalen nauwkeuriger dan voorheen te voorspellen is.

ZRi is onder meer gespecialiseerd in het adviseren van voorzieningen ter verbetering van de akoestiek in gebouwen. Ons akoestisch advies wordt niet alleen gebruikt in scholen en gymzalen, maar ook in ziekenhuizen, zorgcentra, rechtszalen en kantoorgebouwen. Zo adviseren wij bijvoorbeeld over geluidisolatie, ruimteakoestiek en verstaanbaarheid.

Terug naar het nieuwsoverzicht >

PROJECTEN

Zoeken