ZRi

Start herontwikkeling De Hoven II te Capelle aan den IJssel

1 april 2019

  • De Hoven II te Capelle aan den IJssel 1.jpg
  • De Hoven II te Capelle aan den IJssel 9.png
  • De Hoven II te Capelle aan den IJssel 2.jpg
  • De Hoven II te Capelle aan den IJssel 3.jpg

1 april 2019

Er kan gestart worden met de herontwikkeling van de Hoven II in Capelle aan den IJssel. De gemeente Capelle aan den IJssel, woningcorporatie Havensteder en Blauwhoed Projectontwikkeling II hebben de ontwikkelingsovereenkomst voor de sloop, renovatie en nieuwbouw van deze wijk ondertekend.

De wijk ligt in het centrum van de stad. Van de 12 bestaande portiekblokken worden 10 gesloopt en vervangen door nieuwbouw. De overige 2 blokken worden gerenoveerd. In totaal worden er 200 nieuwe huur- en koopwoningen, zowel appartementen als diverse laagbouwwoningen worden gerealiseerd. Er wordt beter, duurzamer en mens- en toekomstgerichter gebouwd, waarbij de woningen vanzelfsprekend zullen voldoen aan de huidige woonwensen en -eisen.

ZRi heeft samen met Havensteder en de gemeente de ontwikkel- en de aanbestedingsstrategie bepaald. Kern daarvan is dat de volledige ontwikkelopdracht integraal is aanbesteed. Als aanbestedingsprocedure is voor een concurrentiegerichte dialoog gekozen. Een dergelijke procedure geeft de mogelijkheid voor partijen om tijdens de aanbesteding met elkaar in gesprek te gaan, om in dialoog tot het beste plan te komen. Eerst heeft een selectiefase plaatsgevonden, waarin drie ontwikkelaars zijn geselecteerd. Daarna volgende de dialoogfase, waarin diverse gesprekken zijn gevoerd over de kaders van het project en de mogelijkheden die de drie geselecteerde ontwikkelaars zagen. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in drie plannen voor de herontwikkeling van Hoven II. Het beste plan was van de projectontwikkelaar Blauwbloed Projectontwikkeling II. Na de sloop gaat men aan de slag met de renovatie en nieuwbouw van een toekomstbestendige wijk.

 

Lees meer in dit artikel over de Hoven II in het Vastgoedjournaal.

Terug naar het nieuwsoverzicht >

PROJECTEN

Zoeken