ZRi

Transformeren is de trend

19 februari 2016

19 februari 2016

Transformeren is de trend, zo bericht Cobouw eerder deze week. De uitbreiding van de woningvoorraad in de komende jaren zal voor een groot deel het gevolg zijn van de transformatie van (leegstaande) kantoren naar woningen.

ZRi herkent de door Cobouw geschetste trend. ZRi heeft recent aan de transformatie van kantoor naar woongebouw gewerkt van onder meer het Tomadohuis in Dordrecht, de voormalige kantoortorens van Centraal Beheer in ’s-Hertogenbosch en verschillende andere gebouwen in Arnhem en Zoetermeer. Bij die transformaties heeft ZRi onder meer gekeken naar aspecten als brandveiligheid, bouwfysica en akoestiek.

Het is daarbij de kunst om binnen de kaders van onder meer het Bouwbesluit 2012 en het beoogde kwaliteitsniveau de meest optimale oplossing te kiezen. Die oplossing is niet altijd de meest voor de hand liggende oplossing, maar vraagt dikwijls denkwerk en creativiteit. Een voorbeeld van zo’n oplossing is de brandveiligheid van een parkeergarage, waarbij een sprinklerinstallatie voor de hand lag. Op advies van ZRi is echter voorzien in een slimme indeling in brandcompartimenten waardoor een sprinklerinstallatie, met alle investerings- en onderhoudskosten van dien, achterwege kon blijven.

Terug naar het nieuwsoverzicht >

PROJECTEN

Zoeken