ZRi

Verscherpt vastgoedtoezicht niet ingevoerd

22 december 2014

22 december 2014

Het Adviescentrum voor Zorghuisvesting zag zich bij de afronding van een samen met Van Doorne Advocaten uitgevoerde adviesopdracht geconfronteerd met een op 1 juli gewijzigd ingediend en reeds door de Tweede Kamer aanvaard amendement Bruins Slot...

Dit amendement had betrekking op een wijziging in de Wet Zorginstellingen en was gekoppeld aan de introductie van winstuitkeringen in de sector ziekenhuizen (Wet Vergroting Investeringsmogelijkheden). De verrassende inhoud van het amendement was dat hiermee de oorspronkelijke tekst van het wetsontwerp, namelijk de beëindiging van de taken van het College Sanering, radicaal werd omgedraaid naar een uitbreiding van deze taken bij verkoop en verhuur (niet van alleen zorgvastgoed, maar bij alle vastgoed van instellingen; niet alleen bij sluiting van voorzieningen maar bij alle verkoop). Bovendien werd aan deze taken toegevoegd: alle koop en huur van vastgoed door zorginstellingen. Deze werkzaamheden zouden moeten worden uitgevoerd door de NZA.

De verrassende procedure van het amendement was dat in de zorg niemand op de hoogte was van de indiening ervan. Noch binnen de brancheorganisaties, noch in de vakpers en ook niet in de Tweede Kamer is er enige weging of discussie geweest over het hoe en waarom van deze draai, die als enige toelichting meekreeg “het voorkomen van fraude zoals bij de woningcorporaties en het onderwijs”.Gezondheidsjuristen typeren deze gang van zaken dan ook als “extra bevoegdheden op een achternamiddag” (Jaap Sijmons) en “ WTZi ontsierd” (Klaas Meersma).

Dit politieke bedrijfsongeval lijkt gelukkig met een sisser af te lopen. Het AcvZ is in september een uitgebreide informatieve campagne gestart naar instellingsmanagers, brancheorganisaties en Kamerleden om de maatschappelijke discussie op gang te brengen over de mogelijke consequenties van het amendement.

Dit heeft uiteindelijk geleid tot een gezamenlijke brief van ActiZ, GGZ Nederland, VGN, NVZ en Revalidatie Nederland, waarin om uitstel en heroverweging werd gevraagd en gepleit werd voor samenhang met de voorstellen over bestuur en toezicht. Dit kreeg een vervolg via een felle discussie in de Eerste Kamer, in het bijzonder van de zijde van de VVD en D’66.

De Minister, geconfronteerd met deze reacties, besloot uiteindelijk de behandeling van het wetsontwerp verder aan te houden en de inhoud van het amendement Bruins Slot ter advisering voor te leggen aan de Raad van State. En gezien het eerdere juridische standpunt van de Raad van State over het vastgoedtoezicht wordt dit uitstel wellicht omgezet in een geheel of gedeeltelijk afstel.

Wilt u weten wat deze situatie concreet voor u betekent, neem dan contact op met Stichting AcvZ, via www.stichtingacvz.nl of info@stichtingacvz.nl.

Terug naar het nieuwsoverzicht >

PROJECTEN

Zoeken