ZRi

Wijziging Bouwbesluit per 24 november 2015

15 december 2015

15 december 2015

Op 24 november 2015 is het Bouwbesluit op enkele punten gewijzigd. De belangrijkste wijzigingen betreffen de verplichting om de EPC berekening periodiek te toetsen, een onderzoeksplicht naar de mogelijkheid van gebruikmaking van een energie-infrastructuur op gebiedsniveau en de aanscherping van de eisen voor thermische isolatie bij verbouw. Hieronder wordt op deze wijzigingen ingegaan.

Periodieke toetsing EPC
De periodieke toetsing van de EPC is toegevoegd om sneller te komen tot bijna energieneutrale gebouwen. Onduidelijk is hoe dit in de praktijk moet worden uitgevoerd en op welke manier de periodieke toetsing een effectief middel is om de energiezuinigheid van bestaande gebouwen te verbeteren.

Onderzoeksplicht energie-maatregel op gebiedsniveau
De onderzoeksplicht naar de mogelijkheid van gebruikmaking van een energie-infrastructuur op gebiedsniveau (gebiedsmaatregel) is ingevoerd om te stimuleren dat de energiezuinigheid van een gebouw in breder perspectief wordt bepaald. Door gebiedsmaatregelen te overwegen, kunnen kansen voor een grootschaliger aanpak worden gesignaleerd en ontwikkeld.

Thermische isolatie verbouw
De aanscherping van de eisen voor thermische isolatie hebben betrekking op het vervangen van isolatielagen. Als er in een bestaand gebouw een isolatielaag wordt vervangen, dan moet deze voldoen aan strengere eisen dan voorheen. Voorheen was het rechtens verkregen niveau van toepassing met als ondergrens een warmteweerstand van 1,3 m2K/W (dichte delen). Voor ramen/deuren en kozijnen was geen ondergrens aangegeven. In de nieuwe eisen wordt een onderscheid gemaakt in bouwdeel (vloer, gevel, dak) en zijn minimumeisen voor de thermische isolatie van ramen/deuren en kozijnen toegevoegd. De onderstaande eisen zijn nu van toepassing:

- vloer (Rc-waarde):                                           2,5 m2K/W
- gevel (Rc-waarde):                                          1,3 m2K/W
- dak (Rc-waarde):                                             2,0 m2K/W
- ramen/deuren/kozijnen (U-waarde):           2,2 W/m2K

Voor renovatieprojecten heeft deze aanpassing naar verwachting weinig invloed, omdat de aanscherping betrekking heeft op de isolatie van de vloer en het dak. Op die plaatsen zijn de genoemde isolatiewaarden over het algemeen goed realiseerbaar. Voor de ramen/deuren en kozijnen betekent de aanscherping dat bij vervanging van glas gekozen moet worden voor dubbel HR-glas.

Overzicht aanpassingen
De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd (volledig overzicht):
- er zijn enkele definities toegevoegd ("bijna energieneutraal gebouw", "bouwschil" en "onderdeel van een gebouw", artikel 1.1);
- er is een eis toegevoegd die elke 5 jaar een periodieke toetsing van de EPC-berekening verplicht (aanvulling van artikel 5.2 lid 1);
- het is verplicht te onderzoeken of het mogelijk is om gebruik te maken van een energie-infrastructuur op gebiedsniveau, waarbij de overwegingen gedocumenteerd en bewaard moeten worden (artikel 5.2 lid 4);
- overheidsgebouwen moeten vanaf 1 januari 2019 bijna energieneutraal zijn (artikel 5.2 lid 5);
- overige gebouwen moeten vanaf 31 december 2020 bijna energieneutraal zijn (artikel 5.2 is lid 6);
- bij het vervangen van isolatielagen bij verbouw moeten de andere warmteweerstanden/warmtedoorgangscoëfficiënten worden gehanteerd (artikel 5.6 (verbouw) lid 2).

Terug naar het nieuwsoverzicht >

PROJECTEN

Zoeken