ZRi

Wijzigingen Bouwbesluit per 1 juli 2015

2 juli 2015

2 juli 2015

Naar aanleiding van het voorstel van minister Blok van 19 december 2014, is per 1 juli 2015 een aantal wijzigen doorgevoerd in het Bouwbesluit. De belangrijkste wijzigingen worden hieronder samengevat. Een volledig overzicht van de wijzigingen treft u aan op de website van de rijksoverheid.

Woningbouw door particulieren

Woningen die door particulieren worden gebouwd, worden vanaf heden vrijgesteld van een aantal regels die tot nu toe voor elke woonfunctie van toepassing waren. Dit geldt bijvoorbeeld voor minimale eisen aan plafondhoogten, eisen aan afmetingen van sanitaire ruimten en eisen aan de afmetingen van trappen in de woning. Gevolg van deze vrijstellingen is dat er bij particulier opdrachtgeverschap meer vrijheid is in het ontwerp van een eigen woning.

Studentenhuisvesting

In het aangepaste Bouwbesluit is er een nieuwe gebruiksfunctie 'woonfunctie voor studenten' opgenomen. Voor studentenhuisvesting geldt er nu een aantal vrijstellingen of lichtere eisen dan voor andere woonfuncties. Zo is de minimale gebruiksoppervlakte van een studentenwoning bijvoorbeeld verkleind van 18 m2 naar 15 m2, en is voor deze gebruiksfunctie een buitenruimte niet meer noodzakelijk. Ook zijn de eisen aan geluidisolatie tussen een individuele verblijfsruimte en een gemeenschappelijke verkeersruimte vervallen. Het is nu dus aan opdrachtgevers welke akoestische kwaliteit hier wordt gerealiseerd.

De vrijstellingen en lichtere eisen voor studentenhuisvesting moeten het voor investeerders aantrekkelijker en eenvoudiger maken om nieuwe studentenwoningen te realiseren.

Toegankelijkheid

In samenspraak met organisaties voor gehandicapten, zijn in het aangepaste Bouwbesluit ook nieuwe eisen opgenomen die de toegankelijkheid van nieuwe gebouwen met een publieksfunctie verbeteren. Een hoofdingang moet voor relevante gebruiksfuncties (bijeenkomstfunctie, gezondheidszorgfunctie, logiesfunctie winkelfunctie) vanaf 1 juli altijd rolstoeltoegankelijk zijn. Van de gebruiksoppervlakte van een gebouw met een publieksfunctie, moet voortaan 80 % toegankelijk zijn. Voor winkels wordt dat 60 %. Bij bepaalde uitzonderingen is dit minimaal 40% (bijvoorbeeld in een bioscoop).

(Brand)veiligheid

In alle gebouwen waar een gebruiksmelding of gebruiksvergunning voor is vereist, danwel een brandmeldinstallatie is voorgeschreven, is een nieuwe bepaling opgenomen dat er voldoende personen (d.w.z. BHV-ers) aanwezig moeten zijn om de ontruiming bij brand snel te kunnen laten verlopen. Deze bepaling geldt niet voor zorgwoningen met zorg op afroep of zorg op afspraak.

Voor scholen (basisonderwijs) geldt vanaf heden in geval van nieuwbouw de eis dat in iedere verblijfsruimte een kooldioxidemeter moet worden aangebracht.

Voor nieuwbouw-objecten is verder de norm voor vluchtrouteaanduidingen aangepast. Vanaf nu is dit de NEN 3011. Voor bestaande bouw blijft de NEN 6088 van kracht.

De wijzigingen aan het Bouwbesluit kunnen invloed hebben op uw bouwopgave. Neemt u voor meer informatie contact op met Martijn van Winkelen.

Terug naar het nieuwsoverzicht >

PROJECTEN

Zoeken