ZRi

Fatma afgestudeerd op een comfortabel en optimaal binnenklimaat in een klaslokaal

10 juli 2023

  • id469/20230627_125805.jpg
  • id469/Infographic - blurred.jpg

10 juli 2023

Fatma Chaudry heeft bij ZRi haar afstudeeropdracht voor haar studie bouwkunde aan de Haagse Hogeschool succesvol afgerond. Gefeliciteerd Fatma!

Het onderwerp van haar afstudeeropdracht is ‘welke combinaties van bouwkundige kenmerken op het gebied van daglicht en binnentemperatuur zorgen voor een comfortabel en optimaal binnenklimaat in klaslokalen van basisscholen.’

Fatma over haar afstudeeropdracht
‘Ik heb onderzocht welke parameters van invloed zijn op het daglicht en de binnentemperatuur. Te denken valt aan overstekken, beglazing en zonwering. Ook heb ik onderzocht hoe deze parameters beïnvloed kunnen worden en welk effect ze hebben op het daglicht én de binnentemperatuur in een ruimte. Mijn bevindingen heb ik als advies uitgewerkt door middel van verschillende varianten. Het onderzoek is uitgevoerd met als leidraad de eisen uit het ‘Programma van Eisen Frisse Scholen’.

Infografic
De bouwfysica-adviseurs van ZRi hebben me verteld waar zij tegenaan lopen, ook als wordt gevraagd om aan de eisen van Frisse Scholen te voldoen. Die input is de basis geweest voor het ontwikkelen van een infographic, met daarin de belangrijkste resultaten van het onderzoek. Met de infographic kan ZRi aan opdrachtgevers en andere ontwerpteamleden laten zien welke bouwkundige maatregelen welk effect hebben op de klaslokalen van nieuwe of te renoveren schoolgebouwen.

Parameterpaketten voor eisen van ‘Frisse Scholen
‘Bij veel onderwijsprojecten worden de eisen uit het PvE Frisse Scholen gehanteerd. Frisse scholen kent 3 ambitieniveaus. Klasse A, B of C. ZRi wilde per klasse inzichten verkrijgen in het effect van diverse (bouwkundige) parameters op de aspecten daglicht en binnentemperatuur en wilde weten met welke combinaties aan maatregelen de verschillende klassen behaald kunnen worden. Ik heb literatuurstudies gedaan, interviews gehouden en berekeningen gemaakt. Eerst heb ik berekeningen gemaakt voor losse parameters en later heb ik combinaties onderzocht. Zo heb ik pakketten ontwikkeld waarin steeds gevarieerd werd met parameters zoals type beglazing, type gevel en type zonwering. Als uitgangspunt voor de berekeningen zijn standaard maatvoeringen voor een klaslokaal aangehouden, waardoor de resultaten bruikbaar zijn voor vergelijkbare lokalen in andere projecten.’

Fatma over haar afstudeerperiode bij ZRi
Hoe bevalt het om bij ZRi af te studeren?

‘Het is een goede ervaring. Ik kan altijd met vragen bij mijn collega’s terecht. Ik voel me comfortabel om bij hen langs te gaan met mijn vragen of als ik ergens tegenaan loop en niet verder kan. Ik krijg de mogelijkheid om dingen zelf uit te zoeken en zelfstandig te werken. En als ik sturing nodig heb, krijg ik dat van mijn begeleider bij ZRi of een collega in de werkruimte waar ik zit. En hun input kan ik weer goed gebruiken voor mijn onderzoek.’

Heb je nieuwe dingen geleerd?
‘Ik heb bouwfysica kennis in mijn opleiding opgedaan en ik ben werkstudent geweest bij een bouwfysisch adviesbureau, dus had ik al best wat ervaring in dit vakgebied. Toch heb ik tijdens mijn afstuderen veel geleerd omdat ik nu echt de diepte ben ingegaan. Nu weet ik veel beter hoe het zit met de regelgeving, de achtergrond van eisen aan daglicht en binnentemperatuur, hoe verschillende parameters het binnenklimaat en de mens kunnen beïnvloeden en ook het ontwerpen van varianten, waarbij je speelt met daglicht en binnentemperatuur, was nieuw voor mij.’

Wat neem je mee van dit afstudeeronderzoek voor jezelf?
‘Dat ik zelf een groot onderzoek kan vormgeven. Met begeleiding, natuurlijk. Dat ik zelf uit een idee en probleemstelling een volledig onderzoek met adviezen kon uitwerken, wist ik een half jaar geleden nog niet. Hier ben ik trots op.’

Wat ga je nu doen?
‘Uitrusten! En de tijd nemen om uit te zoeken wat ik verder wil. En ik ga op vakantie.’

Heb je een tip voor andere afstudeerders?
‘Zorg dat je een afstudeeronderwerp kiest dat je écht interesseert. Als afstudeerder ben je een paar maanden met hetzelfde onderwerp bezig. Dat vergt wat van je concentratie en focus. Maar is ook erg leuk als het onderwerp je boeit.

ZRi: ‘Dankjewel Fatma voor je bruikbare advies. We wensen Fatma een ontspannen vakantie en veel succes in de toekomst.'

Wil jij ook afstuderen op een bouwfysisch onderwerp, akoestiek, brandveiligheid of duurzaamheid?
Neem dan contact op met Anika Haak. Ze vertelt je graag wat je mag verwachten. 

Terug naar het nieuwsoverzicht >


  
  

PROJECTEN

Zoeken