ZRi

ZRi en circulariteit 2024

11 maart 2024

  • actueel/Circulariteit en ZRi 2024.jpg
  • id507/01_Square_27052022_small.jpg
  • id507/a. impressie exterieur 1.jpg
  • id507/20240305_095932.jpg

11 maart 2024

In de week van de circulaire economie, in 2024 van 11 tot en met 16 maart, laten bedrijven zien wat ze aan circulariteit doen. Hoe vertaalt ZRi circulariteit in haar adviezen voor ‘aanbesteden en contracteren’ en ‘bouwfysica en bouwtechniek’ en in haar eigen kantoor?

Circulariteit in aanbesteden en contracteren
Vanuit het oogpunt van circulariteit is het hergebruik van een gebouw sterk te prefereren boven nieuwbouw. Wij zien steeds vaker dat de afweging tussen sloop en nieuwbouw of renovatie niet op voorhand wordt gemaakt, maar onderdeel is van de ontwerpopdracht en de aanbesteding daarvan. Een voorbeeld is de nieuwe huisvesting van het UCG van de RUG. Het bestaande gebouw aan de Bloemsingel was daarvoor beschikbaar, maar in welke mate dat hergebruikt zou worden was één van de onderwerpen in de aanbesteding. Ook bij de aanbesteding van uitvoeringsopdrachten meerwaarde op het gebied van circulariteit te behalen. Een voorbeeld is de aanbesteding van de fietsenstalling voor faculteit wiskunde en natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden, waarbij aan de aannemers is gevraagd om aanvullende circulaire voorstellen. En als er dan toch gesloopt moet worden, dan liefst zo circulair mogelijk. In de aanbesteding van de opdracht voor de sloop van de gebouwen aan de Westflank van Radboudumc was circulair slopen daarom één van de kwalitatieve criteria.

Circulariteit en bouwfysica
In onze bouwfysica en bouwtechnische adviezen kijken we welke materialen en systemen hergebruikt kunnen worden. Wat betekent het als oude gebouwen niet worden afgebroken, maar worden gerenoveerd met zoveel mogelijk bestaande materialen? Wat kan een-op-een worden hergebruikt en wat moet worden aangepast om te voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit Leefomgeving (Bbl)? Welke materialen kunnen worden ‘geoogst’ voor andere doeleinden in de bouw? Voorbeelden hiervan zijn terug te vinden in ons project voor Stichting Zorgstroom. Bij de transformatie van een onderwijsgebouw tot woonzorgcentrum zijn plafondplaten hergebruikt als isolatiemateriaal en krijgen deuren en kozijnen een tweede leven.

Circulariteit in ons eigen kantoor
We zijn onlangs verhuisd naar het van Bylandt Huis, een mooi monumentaal pand in Den Haag. Bij de nieuwe inrichting van ons nieuwe kantoor was circulariteit een belangrijk uitgangspunt. Wat was goed (genoeg) en kon blijven en hoe konden we het nieuwe zo circulair mogelijk doen? Dit heeft geresulteerd in een ontwerp voor een op het oog grondige verbouwing, maar waarin toch veel bestaande elementen bewaard zijn gebleven. Ook is in de inrichting veel van ons ‘oude’ meubilair terug te vinden, al dan niet in opgefriste vorm. En wat nieuw is gekocht is van hergebruikt materiaal gemaakt.

Benieuwd hoe jij circulariteit kan integreren in een bouwproject?
Wil je zelf het juiste voorbeeld geven van circulair bouwen? Benieuwd hoe jij concrete invulling kan geven aan dit begrip? Onze adviseurs staan voor je klaar en ondersteunen je graag met het vertalen van jouw circulaire ambities naar concrete acties! Neem contact met ons op en laten we de handen ineen slaan voor een circulaire economie.

Terug naar het nieuwsoverzicht >


  
  

PROJECTEN

Zoeken