ZRi

ZRi ontwikkelt oplossing voor betere geluidwering van lichtgewicht gevels

13 oktober 2023

  • id489/Mandroelpark Google earth.jpg

13 oktober 2023

Zonder aanpassingen beschermen lichtgewicht gevels in cross laminated timber (CLT) bewoners onvoldoende tegen laagfrequent geluid. Zo concludeert ZRi na onderzoek in opdracht van de gemeente Rotterdam. Toepassing van een akoestisch ontkoppelde voorzetconstructie met extra beplating zorgt voor voldoende comfort, maar zo’n toevoeging maakt dergelijke gevels dikker en duurder.

ZRi heeft in opdracht van de gemeente Rotterdam onderzoek gedaan op een specifieke locatie aan de Nieuwe Maas in Pernis. Het dorp ligt ingeklemd tussen havens met olieraffinaderijen en petrochemische industrie. In Pernis bestaat grote behoefte aan extra woningbouw, maar er zijn nauwelijks geschikte bouwlocaties beschikbaar. De waterkant van het Madroelpark is één van schaarse plekken waar op de middellange termijn woningen kunnen worden gebouwd, maar die locatie kent een hoge geluidbelasting. Met vele geluidbronnen. De Nieuwe Waterweg is een drukke scheepvaartroute. De daar aanwezige industrie produceert geluid en afgemeerde schepen zijn verantwoordelijk voor zogeheten nestgeluid. Juist laagfrequent geluid van afgemeerde schepen dringt makkelijk door gevels. De gemeente wilde weten hoe moderne biobased gevelconstructies voldoende comfort kunnen bieden aan de toekomstige bewoners.

Adviesbureau dBvision heeft voor het Bestemmingsplan de gemiddelde geluidbelasting in het Madroelpark berekend, waarbij rekening is gehouden met alle geluidbronnen. ZRi heeft vervolgens de geluidwering van diverse lichtgewicht gevels in combinatie met biobased isolatiemateriaal onderzocht, in het bijzonder cross laminated timber (CLT) ofwel kruislaaghout.

Aanvullende maatregelen
Onze akoestische adviseurs komen tot de conclusie dat het wel degelijk mogelijk is om in een omgeving met veel lawaai met lichtgewicht biobased gevels te bouwen, mits aanvullende geluidwerende maatregelen worden genomen om dat laagfrequente nestgeluid buiten de woning te houden. Denk daarbij aan het gebruik van ontkoppelde voorzetconstructies aan de binnenzijde, in combinatie met een beplating met voldoende massa, zoals gips. Nadelen van dergelijke constructies zijn de uitvoeringsgevoeligheid en extra bouwkosten.

Terug naar het nieuwsoverzicht >


  
  

PROJECTEN

Zoeken