ZRi

Onbeperkte aansprakelijkheid; practice what you preach

7 april 2020

  • cytonn-photography-GJao3ZTX9gU-unsplash.jpg

7 april 2020

ZRi adviseert veel opdrachtgevers bij complexe aanbestedingstrajecten. Evenwichtige contractvoorwaarden zijn daarbij altijd ons uitgangspunt. Waar het gaat om formele aanbestedingen, op grond van de Aanbestedingswet, is dat zelfs verplicht. Het is geregeld in de Gids Proportionaliteit.

In aanbestedingen, en dat zult u vast herkennen, is de aansprakelijkheid vaak een onderwerp waar in nota’s van inlichtingen de nodige aandacht naar uitgaat. Een onbeperkte aansprakelijkheid is niet te verzekeren en bedrijfseconomisch ook niet te verantwoorden. Logischerwijs kunnen uw jurist en uw directie niet akkoord gaan met een opdracht met een dergelijke onbeperkte aansprakelijkheid. Mocht de aansprakelijkheid beperkt worden, dan is (verdere) deelname een ‘no-go’, zo wordt dikwijls ook aan de vraag toegevoegd, om die enige kracht bij te zetten.

In onze projecten gebeurt het wel eens dat in de stukken toch nog een onbeperkte aansprakelijkheid is opgenomen. U en uw collega’s maken ons daar dan op attent. Een vraag om een beperking van de aansprakelijkheid wordt in de nota van inlichtingen dan ook altijd met een volmondige ‘ja’ beantwoord. Wij zijn dat niet alleen verplicht (zie voorschrift 3.9 D Gids Proportionaliteit), het hoort ook bij een goed contract.

Tot zover het goede nieuws.

Behalve dat ZRi opdrachtgevers adviseert bij aanbestedingstrajecten zijn wij ook als adviseur bij projecten betrokken. Onze focus ligt daarbij op bouwfysica, akoestiek, brandveiligheid en duurzaamheid. Onder onze opdrachtgevers zitten ook diverse aannemers. Het gaat dan vaak om geïntegreerde contracten. En wat schetst onze verbazing? Een onbeperkte aansprakelijkheid is in uw algemene voorwaarden veel voorkomend. En als de aansprakelijkheid al beperkt is, dan vaak voor op een bedrag van een factor 100 van onze advieskosten. Niet alleen voor u, maar ook voor ons is dat een ‘no-go’.

Is het niet vreemd dat u voorwaarden, die u te vuur en te zwaard bestrijdt, zelf wel aan onderaannemers en andere partijen oplegt? Volgens ons wel. En als wij vragen om een aanpassing van de algemene voorwaarden op dit punt, dan krijgen wij vaak nul op het rekest. Het zijn dan vaak (dezelfde) jurist en directie die een dergelijke wijziging niet accepteren. Het zijn niet voor niets de standaardvoorwaarden, luidt het dan.

Bij deze de oproep om uw standaardvoorwaarden eens onder de loep te nemen en langs de Gids Proportionaliteit te leggen. Hanteer voorwaarden waar uzelf ook graag onder zou willen werken. Practice what you preach! Dat scheelt in de toekomst veel gedoe in de contractfase. We kunnen ons dan samen concentreren op gave projecten.

Alvast bedankt!

Terug naar het nieuwsoverzicht >

PROJECTEN

Zoeken