ZRi

BENG – Stand van zaken

15 april 2020

  • img-ea930642057c5564f7c024a568391383.jpg

15 april 2020

De nieuwe BENG-methode is een veelbesproken onderwerp in de bouw en leeft ook bij onze opdrachtgevers. Er is veel onduidelijkheid over de eisen, het eisenniveau en de te hanteren rekenmethode. Met dit artikel zorgen wij voor duidelijkheid daarover.

Zoals bij velen inmiddels wel bekend staat BENG voor Bijna EnergieNeutraal Gebouw. Het is de nieuwe beoordelingsmethodiek om de energiezuinigheid van gebouwen te bepalen en vervangt de EPC-methodiek. Het belangrijkste verschil tussen beide methoden is dat de EPC-methodiek de energiezuinigheid van een gebouw uitdrukte in één getal, terwijl dit bij de BENG-methodiek in drie getallen wordt uitgedrukt; 1) Energiebehoefte, 2) Primair fossiel energiegebruik en 3) Aandeel hernieuwbare energie. De resultaten op de eerste pijler wordt bepaald door de energiezuinigheid van de gebouwschil, de tweede pijler door de energiezuinigheid van de installaties en de derde pijler door de hoeveelheid energie die zelf wordt opgewekt. Bij de EPC-methode was het mogelijk om een energetisch slecht gebouw te ontwerpen en dit energetisch te corrigeren door het plaatsen van extra zonnepanelen. Bij de BENG-methodiek is dit niet meer mogelijk, doordat er aan alle drie de pijlers moet worden voldaan.

In 2015 zijn de eisen bekend gemaakt waaraan een BENG-gebouw moet voldoen. Deze eisen bleken veel strenger te zijn dan de huidige EPC-eisen en bij sommige typen gebouwen (zoals vrijstaande woningen) nagenoeg onhaalbaar. De berekeningen werden destijds nog gemaakt met de software van de EPC-methodiek op basis van de NEN 7120:2011. In 2019 zijn nieuwe eisen geformuleerd en is een nieuwe beoordelingsrichtlijn (NTA8800) beschikbaar gesteld. De software waarmee gerekend kan worden aan de nieuwe beoordelingsrichtlijn (NTA8800) is nog niet beschikbaar. De overheid heeft aangegeven dat deze nieuwe eisen vergelijkbaar zijn met de huidige EPC-eisen en dus minder streng dan de eerder gepubliceerde BENG-eisen. Hierop is veel kritiek gekomen vanuit de markt, de nieuwe eisen zouden namelijk een stap terug zijn.

Wij krijgen hier veel vragen over van onze opdrachtgevers en met name in onze onderwijsprojecten. In veel beleidsstukken is namelijk vastgelegd dat een nieuw gebouw aan de BENG-eisen moet voldoen. In de praktijk kunnen we hier, bij gebrek aan een rekenmethodiek, nog niet aan rekenen. We hebben de oude (relatief strenge) eisen waaraan gerekend kan worden met de NEN 7120:2011 en de nieuwe (naar verwachting minder strenge) eisen waar we nog niet aan kunnen rekenen. Naar verwachting wordt deze halverwege 2020 beschikbaar gesteld door de leveranciers van deze software. Vanaf januari 2021 worden de nieuwe BENG-eisen namelijk verplicht gesteld bij nieuwe bouwaanvragen en er moet ruim voldoende tijd zijn om te wennen aan deze nieuwe rekenmethodiek.

En nu? In de tussentijd kunnen we nog niet rekenen aan de nieuwe BENG-methodiek, terwijl de oude BENG-methodiek niet afdoende is. De resultaten zeggen namelijk niets over de resultaten volgens de nieuwe BENG-methodiek. Voorlopig (naar verwachting de komende twee maanden) moeten wij dus, net als de rest van de markt, nog even geduld hebben. Uiteraard proberen wij hier natuurlijk zoveel mogelijk in mee te denken met onze opdrachtgevers. Dit betekent bijvoorbeeld dat we advies geven over no-regret maatregelen, zoals het toepassen van extra isolatie. Een andere manier is om flexibel te ontwerpen. Dat betekent concreet dat wij in projecten rekening houden met maatregelen, zoals extra zonnepanelen of drievoudige beglazing, waarvan in een later stadium (wanneer we wel kunnen rekenen aan BENG) ook nog besloten kan worden die maatregelen niet of in mindere mate te nemen.

Rekenen aan BENG kunnen we dus nog niet, maar wij kunnen wel met u meedenken en adviseren in uw project. Heeft u nog vragen over BENG? Neem dan vooral contact op met onze adviseur Anika Haak (haak@zri.nl).

Terug naar het nieuwsoverzicht >

PROJECTEN

Zoeken