ZRi

Aanbesteden moet anders?

5 augustus 2020

  • speak-238488_1920.jpg

5 augustus 2020

Jeffrey Rampaart stelt in Cobouw dat aanbesteden anders moet. De starre Aanbestedingswet is hem een doorn in het oog. De Aanbestedingswet zou namelijk waardevol mondeling overleg tussen opdrachtgever en inschrijvers voorafgaand aan de inschrijving uitsluiten. Dat dergelijk overleg waardevol is zijn wij van harte met hem eens. Dat de Aanbestedingswet het uit zou sluiten niet. De Aanbestedingswet is dus niet zozeer star, maar het gebruik ervan (inderdaad) wel. Er wordt vaak gedacht dat mondeling overleg tussen opdrachtgever en inschrijvers voorafgaand aan de inschrijving niet mag. Voor de zekerheid doen we het dus ook maar niet.

Bouwend Nederland kwam in dat kader in augustus 2019 met de Handreiking “Betere communicatie bij aanbestedingen”. Een Handreiking die goed aansluit bij de bevindingen van Jeffrey Rampaart en waar ook ZRi zich in kan vinden, zie Beter-aanbesteden.

Zoek dus de mogelijkheden op om in een aanbesteding mondeling met elkaar te overleggen. Het mag en het kan. Wat ons betreft hoeft de Aanbestedingswet (op dit punt) dus niet anders. Partijen die elkaar begrijpen is een belangrijke succesfactor voor een project. Goede communicatie in de aanbesteding helpt daarbij en voorkomt dat de aanbesteding het startpunt is van een traject vol verwarring.

 

Terug naar het nieuwsoverzicht >

PROJECTEN

Zoeken