ZRi

Covid-19 biedt ook kansen

10 augustus 2020

  • 20200405094356-cc.jpeg

10 augustus 2020

Sinds dat de eerste persoon in Nederland is besmet met het coronavirus (COVID-19), volgen de ontwikkelingen en overheidsmaatregelen elkaar snel op. Het is goed mogelijk dat een groot deel van de ingestelde maatregelen voorlopig nog zullen voortduren en we zijn er inmiddels al bijna aan gewend. Deze tijd biedt echter ook kansen.

De huidige crisis is een goed moment om het onderwijs te vernieuwen. ZRi heeft de afgelopen periode juist veel energie gestoken in het benutten van die kans en het snel van de grond krijgen van verbouwplannen van scholen. Door juist nu die projecten op te starten, is de hinder voor leerlingen en leerkrachten minimaal en kunnen de scholen na de zomervakantie goed van start. Vanzelfsprekend worden bij de uitvoering alle geldende richtlijnen in acht genomen.

Een voorbeeld van zo’n project is de dakconstructie van het Margrietschool te Woerden. Alexander van der Pol en Chantal Noteboom hebben in het voorlopig ‘hoogtepunt’ van COVID-19 epidemie namens ZRi dit aanbestedingsproces begeleid. In bouwteamverband is een dakreconstructie voor de Margrietschool in Woerden in de markt gezet. Deze aanbesteding werd in korte tijd doorlopen en kon de periode, dat de school toch amper gebruikt werd, benutten voor de dakrenovatie. Ook is het ROC van Amsterdam geadviseerd omtrent de herinrichting van de ondergrondse fietsenstalling van het voortgezet onderwijsgebouw; het Hyperion in Amsterdam. Met als doel dat deze werkzaamheden nog deze zomer uitgevoerd konden worden, is ZRi samen met een projectteam gekomen tot een programma van eisen.

Voor een goed eindresultaat is een goede samenwerking en communicatie tussen alle betrokken partijen bij elk project van belang. Juist in deze tijd is dat extra belangrijk.  ZRi zorgt ervoor dat werkzaamheden niet stagneren en de opdrachtgevers nog steeds optimaal bediend worden. Daarbij kan het op afstand vergaderen, het werken vanuit huis en het afspreken op locatie (indien echt nodig), worden gezien als het ‘nieuwe werken 3.0’. Het aantal ‘real life’ vergaderingen (ook intern) is tenslotte nog meer beperkt dan bij versie 2.0, waarbij nog veelal werd uitgegaan van ‘flexwerkplekken’ en werken buitenshuis. Dit maakt goed communiceren, het maken van duidelijke afspraken en het delen van de juiste informatie op het juiste moment, nog belangrijker dan het voorheen al was.  

Dit is voor ons een teken dat ‘het nieuwe werken 3.0’ goed bevalt en een meerwaarde heeft voor zowel ZRi als voor onze opdrachtgevers. Wij zien dan ook uit om deze werkmethodiek bij meerdere projecten te kunnen toepassen, zodat ook in het COVID-19 tijdperk projecten ‘gewoon’ op goede en doordachte wijze worden gerealiseerd. Bij eventuele vragen of voor meer informatie over hoe wij het nieuwe werken 3.0 invulling geven, kan contact worden opgenomen met Alexander van der Pol of Chantal Notenboom van ZRi.

Lees hier meer over enkele tips voor opdrachtnemers in de bouw (aannemers, onderaannemers, toeleveranciers) over de manier waarop met de uitdaging die het coronavirus met zich mee brengt kan worden omgegaan.

Terug naar het nieuwsoverzicht >

PROJECTEN

Zoeken